Strona główna » Aktualności » Wizyta szkoleniowa w Portugalii

Wizyta szkoleniowa w Portugalii

erasmus

?MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NAUCZYCIELI MIŃSKIEGO CKZIU KLUCZEM DO ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH?
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W dniach 19-26 września 2016 roku druga ? 10-osobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestniczyła w ramach projektu w wizycie szkoleniowej w Portugalii. Wyjazd został poprzedzony udziałem nauczycieli w 40-godzinnym kursie języka angielskiego oraz szkoleniem kulturowym na temat Portugalii.

Podczas tygodniowego pobytu w Portugali nauczyciele aktywnie uczestniczyli w zajęciach typu job shadowing, których głównym celem było zapoznanie się z pracą na danym stanowisku ? poprzez obserwację zadań wykonywanych przez nauczycieli pracujących w portugalskich szkołach zawodowych.

Nauczyciele CKZiU odwiedzili podczas pobytu w Portugalii następujące placówki oświatowe:

 • ESCOLA SEKUNDARIA DE ROCHA PEIXOTO
  Dyrektor: Rui Koelho. www.esrpeixoto.edu.pt. Szkoła publiczna licząca około 1700 uczniów
 • ESCOLA SEKUNDARIA DE BARCELOS
  Dyrektor: Jorge Manuel VazSalejro. www.esbarcelos.pt. Szkoła publiczna licząca około 1200 uczniów
 • ESCOLA SEKUNDARIA DA TROFA
  Dyrektor: Paulino Rodrigues Macedo. www.escsectrofa-public.sharepoint.com.Szkoła publiczna licząca około 2000 uczniów

Program zajęć w ramach job shadowing był następujący:

 • 10.30 – 12.00 ? w przedpołudniowych godzinach odbywały się spotkania z dyrektorami placówek, podczas których nauczyciele mogli zapoznać się z organizacją pracy i ofertą szkoleniową poszczególnych szkół, systemem regionalnym szkolnictwa, programami i treściami nauczania, prowadzeniem dokumentacji, sposobem sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz formach kształcenia zawodowego. Nauczyciele uczestniczyli w obserwacji zajęć szkolnych ze swojej specjalności zawodowej i innych przedmiotach kształcenia.
 • 15.00 – 18.00 – w godzinach popołudniowych odbywały się wycieczki polegające na zwiedzaniu bazy dydaktycznej szkół oraz obserwacja zajęć.

Podczas tych wizytacji nauczyciele mieli okazję do zbierania doświadczeń zawodowych ? na przykład zwiedzając szkołę Escola Secundaria de Rocha Peixoto mieli możliwość obserwowania zajęć praktycznych w pracowni mechaniki, elektromechaniki. Zajęcia te wzbudziły bardzo duże zainteresowanie, zwłaszcza, że w grupie było 3 nauczycieli z branży mechanicznej.

Dzięki współpracy szkoły z pracodawcami i tworzenie tzw. pracowni patronackich, szkoły portugalskie wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne a na rynek pracy trafiają absolwenci wyposażeni w wiedzę i umiejętności w nowoczesnych technikach i technologiach.

Duże zainteresowanie wzbudziło przestrzeganie w portugalskich szkołach bezpieczeństwa uczniów i wprowadzenie kontroli rodzicielskiej poprzez wyposażenie uczniów w indywidualne karty elektroniczne. Wrażenie wywarła również nowoczesna architektura szkół. Pomimo dużej liczby uczniów dało się odczuć przestronność zarówno w salach lekcyjnych, na korytarzach oraz w pokojach nauczycielskich. Uczestnikom wyjazdy podobało się również to, że nauczyciele mają swoje pokoje pracy, w klasach uczniowie szafki na plecaki, a podczas przerw dyżury pełnili nie nauczyciele tylko specjalnie w tym celu zatrudnieni pracownicy.

Polscy nauczyciele życzyliby sobie wprowadzenia wielu sprawdzonych portugalskich rozwiązań w naszym szkolnictwie ? na przykład ścisłą współpracę między przyszłym pracodawcą, a szkołą, aby móc przygotować uczniów lepiej od strony praktycznej do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku, zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy.

Poza programem job shadowing nauczyciele uczestniczyli w wykładzie, poświęconym systemowi edukacji w Portugali. Mieli możliwość zapoznania się ze strukturą systemu edukacji oraz zasadami finansowania nauki – dowiedzieli się na przykład, że w Portugalii kształcenie dorosłych odbywa się w szkołach prywatnych, a nauka na studiach jest płatna.

Poza wizytami w szkołach i szkoleniami, program wizyty zakładał także aspekt kulturoznawczy.
Podczas organizowanych wycieczek turystycznych i kulturoznawczych nauczyciele mieli możliwość poznania portugalskiego regionu Minho. Wśród odwiedzanych miejsc znalazły się miasta Barcelos, Braga i Porto, słynące nie tylko z bogatego dziedzictwa kulturowego ale i pięknych malowniczych krajobrazów. Odwiedzili Guimaraes ? miejsce, w którym narodziła się Portugalia oraz Bom Jesus do Monte ? jedno z najsłynniejszych w Portugalii miejsc kultu religijnego. Niezapomniane wrażenie pozostawiła wycieczka statkiem po rzece Douro oraz wybrzeże Oceanu Atlantyckiego w miasteczku Apulia.

Wizyta w Portugali to dla nauczycieli CKZiU nowe doświadczenia – nie tylko zawodowe ale i kulturowe. Zebrane doświadczenia mogą być wykorzystane w pracy z uczniami w Centrum. Udział w projekcie do duża satysfakcja ze zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego, ale także większa motywacja do nauki języka obcego i samodoskonalenia zawodowego

Beata Świątek-Mudant
Powyższa informacja została opracowana w oparciu o relacje nauczycieli.