Strona główna » Projekty unijne » Inne projekty (archiwum) » Nauczę się księgowości – będzie mi łatwiej na rynku pracy

Nauczę się księgowości – będzie mi łatwiej na rynku pracy

KAPITAL_LUDZKI_1.jpg UE_EFS_L_kolor.jpg

 

„Nauczę się księgowości – będzie mi łatwiej na rynku pracy”

Projekt: POKL.09.05.00-14-215/09 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W okresie od 10 marca do 9 lipca 2010 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim realizowało projekt „Nauczę się księgowości – będzie mi łatwiej na rynku pracy” przeznaczony dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatu mińskiego. W projekcie wzięło udział 17 osób, 16 kobiet i 1 mężczyzna.

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu bezpłatnego szkolenia trwającego 200 godzin lekcyjnych. Program szkolenia obejmował:  Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, zasady rachunkowości, podatek dochodowy

i podatek VAT, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rachunkowość przedsiębiorstw  oraz obsługę programów komputerowych: arkusz kalkulacyjny Excell, Płatnik, Symfonia.

Celem ogólnym projektu był rozwój umiejętności zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie księgowości wspomaganej techniką komputerową a także pobudzenie ich aktywności zawodowej i mobilności na rynku pracy, pobudzenie w nich ducha przedsiębiorczości i zachęcenie do samozatrudnienia. Zajęcia realizowane w ramach projektu ukierunkowane były na zdobywanie kwalifikacji zawodowych przydatnych w każdym przedsiębiorstwie, biurze rachunkowym i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Osiągnięto zamierzone rezultaty projektu. 17 osób ukończyło szkolenie i otrzymało zaświadczenie o ukończeniu kursu.  Uczestnicy szkolenia podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, pomocne w podjęciu pracy lub utworzeniu własnej firmy. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym beneficjenci projektu mogą założyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w już istniejących zakładach pracy w działach księgowości.

Osoby uczestniczące w zajęciach wyraziły w ankietach pozytywną opinię na temat programu i organizacji szkolenia oraz materiałów dydaktycznych otrzymanych od organizatorów w ramach projektu. Ciekawie prowadzone zajęcia, opanowanie przydatnych umiejętności w zakresie rachunkowości raz obsługa programów komputerowych  to największe atuty zrealizowanego szkolenia. Dla uczestników liczył się także miło spędzony czas, poznanie nowych, ciekawych osób, wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych przyjaźni

Organizatorzy szkolenia mają nadzieję, że umiejętności nabyte w czasie realizacji projektu zaowocują podjęciem pracy lub samozatrudnienia przez uczestników szkolenia. Każda nowa firma to zmniejszenie bezrobocia w powiecie. Korzystne oddziaływanie na rynek pracy jest głównym celem szkoleń realizowanych przez CKU w Mińsku Mazowieckim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator projektu

Anetta Jurkowska

logo_CKU.png