Strona główna » Kursy » Kursy w zakresie BHP

Kursy w zakresie BHP

Lp

Nazwa kursu

Czas trwania

Cena

1 Szkolenia okresowe:

 

– Stanowiska administracyjne

– stanowiska robocze

– stanowiska kierownicze

– szkolenie z zakresu metodyki szkoleń BHP i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

8 godz.

50,00

8 godz.

50,00

16 godz.

150,00

13 godz.

80,00

2 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz obsługi apteczki

8 godz.

50,00

3 Szkolenie z zakresu ochrony ppoż i postępowanie w sytuacjach kryzysowych

6 godz.

40,00

4 Szkolenie instruktorów z zakresu metodyki dla instruktorów szkoleń stanowiskowych BHP

5 godz.

40,00

5 Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

6 godz.

6 Szkolenie Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy.

20 godz.

160,00

 

Optymalna grupa uczestników szkolenia – 20 osób. Przy grupach powyżej 20 osób cena szkolenia podlega negocjacji.