CKZ

W roku szkolnym 2016/17 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów z następujących szkół:

 • Zespół Szkół Nr1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Agrotechniczntch w Mińsku Mazowieckim,
 • Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy,

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik budownictwa,
 • technik drogownictwa,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik,
 • technik elektryk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych                             w budownictwie,
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • stolarz,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:

 • kucharz

Kwalifikacje

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,
B.02. Wykonywanie robót drogowych,
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i zespołów pojazdów samochodowych,
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
B.05. Montaż systemów suchej zabudowy,
B.06. Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich,
B.07. Wykonywanie robót posadzkarsko- okładzinowych,
B.08. Wykonywanie robót związanych i z budową i remontem sieci komunalnych,
B.09. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych,
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
T.06. Sporządzanie potraw i napojów

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń- luty 2017r.

Część praktyczna egzaminu w sesji zimowej z kwalifikacji:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Data egzaminu
B.06. Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich, 10- 12.02.2017r
5 zmian
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 29- 30.01.2017r.
3 zmiany
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdow samochodowych 11- 14.02.2017r.
20 zmian
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 13- 15.02.2017r.
6 zmian

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja  czerwiec- lipiec 2017r.
Część praktyczna egzaminu w sesji letniej z kwalifikacji:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Data egzaminu
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich, 26- 28.06.2017r.

6 zmian

B.07. Wykonywanie robót posadzkarsko- okładzinowych, 26- 28.06.2017r.

5 zmian

B.05. Montaż systemów suchej zabudowy 29.06- 01.07.2017r.

6 zmian

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, 03- 04.07.2017r.

4 zmiany

B.08. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, 03-04.07.2017r.

3 zmiany

B.09. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, 04-06.07.2017r.

5 zmian

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, 26-28.06.2017r.

9 zmian

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 08.07.2017r.

3 zmiany

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 23- 25.06.2017r.

17 zmian

E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, 03- 05.07.2017r.

5 zmian

T.06. Sporządzanie potraw i napojów 29.06.2017r.

1 zmiana