Strona główna » Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach Centrum Kształcenia Zawodowego organizowane są :

Wyciąg ze Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim:

Cele i zadania Centrum Kształcenia Zawodowego
§ 111

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego:
  1. realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
  2. prowadzi:
   1. turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
   2. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
 2. Zadania Centrum Kształcenia Zawodowego:
  1. dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych ? w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania,
  2. dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów w zasadniczych szkołach zawodowych ? w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
  3. organizowanie i prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  4. współpraca z placówkami kształcenia doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
  5. współpraca z pracodawcami w zakresie:
   1. organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
   2. przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
   3. kształcenia ustawicznego pracowników.
  6. współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach,
  7. współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne .