Strona główna » NAUCZANIE ZDALNE

NAUCZANIE ZDALNE

INFORMACJA
dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej
– nauczanie zdalne –

 1. Od 24 października 2020 r. słuchacze szkoły zaocznej ? liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej przystępują do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny ? za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
 2. Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się zgodnie z planem zajęć, opracowanym na każdy zjazd dla słuchaczy semestrów GR 1 i Gr 2 i podanym na stronie szkoły.
 3. Każdy nauczyciel szkoły zaocznej opracowuje i zamieszcza na platformie Microsoft Teams materiały dydaktyczne dla słuchaczy szkoły zaocznej, w ilości odpowiadającej liczbie godzin konsultacji zamieszczonych w planie zajęć na dany zjazd.
 4. Nauczyciele za pośrednictwem platformy Microsoft Teams prowadzą wybrane zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy ? ?on line? ? w rzeczywistym czasie lekcji, zgodnie z planem zajęć.
 5. Każdy słuchacz ma obowiązek zalogować się na platformę Microsoft Teams w dniu i godzinach zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu i:
  1. zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez nauczycieli,
  2. uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela ?on line?, jeśli takie zajęcia w danym dniu się odbywają.
 6. Każdy nauczyciel opracowuje do przygotowanych przez siebie materiałów krótki test/sprawdzian dla słuchaczy.
 7. Test/sprawdzian, nauczyciele zamieszczają w aplikacji Teams w dniu zajęć dydaktycznych.
 8. Słuchacze, po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi rozwiązują test/sprawdzian i wysyłają rozwiązania za pośrednictwem aplikacji Teams.
 9. Słuchacze wysyłają rozwiązane zadania / test najpóźniej do środy w tygodniu następującym po zjeździe.
 10. Przesłanie rozwiązanych zadań/testu jest potwierdzeniem obecności słuchacza na zajęciach.
 11. Słuchacze składają prace kontrolne ? zgodnie z terminarzem składania prac kontrolnych ? osobiście ? w kancelarii szkoły lub przesyłając je na adres mailowy kancelarii szkoły: kancelaria@ckziumm.edu.pl
 12. Nauczyciele sprawdzają i oceniają prace kontrolne słuchaczy oraz informują o ocenach słuchaczy.

wicedyrektor
Beata Świątek-Mudant

Adresy email nauczycieli uczących w szkole zaocznej w CKZiU - 91.7 KB (pdf) [309]

 

Logowanie w aplikacji TEAMS:

Pierwsze kroki na platformie TEAMS

Uczestniczenie w zajęciach na platformie TEAMS