Strona główna » Centrum Kształcenia Ustawicznego » Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.

Jeśli szukasz zatrudnienia, bądź chcesz zmienić swoją dotychczasową pracę na lepszą, a nie masz wykształcenia średniego, to podjęcie nauki w liceum dla dorosłych może okazać się dobrym rozwiązaniem. Dzięki temu uzupełnisz swoją wiedzę, wzbogacisz zdolności i zainteresowania, a także rozwiniesz – bardzo cenione dziś przez pracodawców – umiejętności interpersonalne (komunikatywność umiejętności pracy w grupie, itp.).

Nauka w naszym liceum odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, średnio dwa razy w miesiącu, w godzinach 8.00-16.30) – zgodnie z terminarzem zjazdów ogłaszanym przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Zajęcia realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN.

Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w danym roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby, która nie ma 18 lat.

Naukę w liceum dla dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć:

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową
  • ukończył gimnazjum
  • ukończył zasadniczą szkołę zawodową
  • ukończył branżową szkołę I stopnia
  • przerwał naukę w szkole średniej – liceum lub technikum

W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje:

  • 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – od roku szkolnego 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.

W procesie rekrutacji do liceum ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.
Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego słuchacz zdobywa wykształcenie średnie i otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Szkoła wystawia dla słuchaczy:

  • zaświadczenia do ZUS,
  • legitymacje szkolne,
  • zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego słuchacze mogą podjąć naukę w naszym Centrum w Szkole Policealnej oraz podjąć kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.