Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne w Centrum są organizowane i realizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu mińskiego:

 • Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, w tym Szkoła Branżowa Specjalna,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim,

Organizacja kształcenia praktycznego

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w pracowniach wyposażonych w narzędzia, sprzęt, pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do ich prowadzenia. Na potrzeby realizacji zajęć praktycznych Centrum dysponuje następującą liczbą pracowni zawodowych:

 • 2 pracownie stolarskie,
 • 3 pracownie informatyczne,
 • 1 spawalnia,
 • 6 pracowni budowlanych,
 • 1 pracownia fryzjerska,
 • 1 pracownia zbrojarska,
 • 1 pracownia obróbki skrawaniem,
 • 1 pracownia montera sieci i instalacji sanitarnych,
 • 3 pracownie instalatorskie,
 • 1 pracownia krawiecka,
 • 3 pracownie gastronomiczne,
 • 8 pracowni do zajęć praktycznych kształcących uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
 • 2 pracownie elektryczne,

Zawody i kwalifikacje

W Centrum prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w następujących zawodach i kwalifikacjach:

 • technik przemysłu mody,
 • technik budownictwa,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik budowy dróg,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik elektryk,
 • technik mechanik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • stolarz,
 • kucharz.

Kwalifikacje – wg podstawy programowej z 2019 r.:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
 • BUD.01. Wykonywanie i kontrolowanie robót betoniarsko- zbrojarskich,
 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
 • BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 • ELE. 03. Wykonywanie robót związanych montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • ELE.02. Montaż, uruchomienie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
 • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci, oraz instalacji sanitarnych,
 • DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Kwalifikacje – wg podstawy programowej z 2017 r.:

 • EE.05. Montaż uruchomienie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych,
 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 • BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,
 • BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
 • AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
 • TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.

Egzaminy próbne

Po zakończeniu cyklu kształcenia z danej kwalifikacji uczniowie przystępują do egzaminu próbnego. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego według procedur egzaminacyjnych na stanowisku przygotowanym z uwzględnieniem warunków właściwych dla danej kwalifikacji. Egzaminy próbne umożliwiają ocenę własnych możliwości oraz uczą, jak radzić sobie w praktyce z technikami egzaminacyjnymi. Uczniowie zapoznają się z procedurami, a ich znajomość zwiększa szanse na egzaminie zewnętrznym. Ocena egzaminu próbnego określa stopień przygotowania uczniów, pozwala też na ocenę, w jakim stopniu opanowali oni umiejętności ujęte w standardach egzaminacyjnych. Egzaminy przeprowadzane są z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, tak aby okres, który pozostaje do egzaminu, wykorzystać na pracę nad elementami sprawiającymi największe trudności.

Przeprowadzanie egzaminów próbnych, które stało się normą w cyklu kształcenia, przyczynia się do uzyskiwania wyższych wyników podczas egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych daje nauczycielom wskazówki do pracy w każdym nowym roku szkolnym.

Osiąganie przez uczniów bardzo dobrych wyników na egzaminie i duża zdawalność dają wszystkim nauczycielom niezwykłą satysfakcję z wykonywanej pracy.