Strona główna » O szkole » Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska

 Wykaz kadry Pedagogicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2022/2023

L.p. Nazwisko i imię  Nauczany przedmiot
1. Abramowski Michał przedmioty mechaniczne
2. Ajdacka Dorota przedmioty rolnicze, pszczelarskie
3. Aksamitowska-Michalik Sławomira język polski
4. Babski Michał przedmioty pszczelarskie
5. Baliszewska Iwona przedmioty ekonomiczne
6. Bogucki Łukasz przedmioty pszczelarskie
7. Bukowiński Andrzej stolarz (pnz)
8. Cegiełko Beata przedmioty pszczelarskie
9 Chlebiecka Anna krawiec (pnz)
10. Chomicz Agnieszka przedmioty ekonomiczne
11. Cudna Jadwiga przedmioty budowlane (pnz)
12. Dawydko Teresa przedmioty zawodowe (kkz)
13. Derlatka Tomasz przedmioty mechaniczne
14. Dróżdż Jan przedmioty mechaniczne (pnz)
15. Dumicz Małgorzata krawiec – nauka zawodu (kkz)
16. Filipowicz-Napiórkowska Marta przedmioty krawieckie
17. Frelak Grzegorz monter sieci instalacji i urządzeń san. (pnz)
18. Górecka Anna przedmioty ekonomiczne
19. Grabarczyk Aneta przedmioty gastronomiczne
20. Grudzień Danuta przedmioty ekonomiczne
21. Gryz Jerzy rolnik – nauka zawodu (kkz)
22. Jurkowska Anetta przedmioty ekonomiczne (wicedyrektor)
23. Kacprzak Emil stolarz – (pnz, kkz)
24. Kaliński Andrzej rolnik – nauka zawodu (kkz)
25. Kamiński Adam monter sieci instalacji i urządzeń san. (pnz)
26. Komuda Ewelina przedmioty gastronomiczne
27. Konopka Katarzyna rolnik – nauka zawodu (kkz)
28. Kosut Zenon przedmioty budowlane (pnz)
29. Kozerska Magdalena przedmioty pszczelarskie
30. Kowalska Joanna przedmioty ekonomiczne (dyrektor)
31. Krasiński Witold mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
32. Kraszewski Wojciech klimatyzacja i chłodnictwo (pnz)
33. Łodyga Grzegorz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
34. Łodyga Przemysław mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
35. Matusik Henryk prawo
36. Mazur Zuzanna gastronomia (pnz)
37. Mika-Caruk Małgorzata krawiec (pnz)
38. Mróz Piotr przedmioty budowlane (pnz)
39. Murach Marek przedmioty budowlane (pnz, kkz)
40 Nabor Hanna krawiec (pnz)
41. Oklesiński Kazimierz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
42. Ostaszewska Maria psychologia, socjologia
43. Pielasa Agnieszka geografia
44. Pieńkowski Tadeusz monter sieci instalacji i urządzeń san (pnz)
45. Piłka Andrzej przedmioty budowlane (pnz)
46. Płochocka Monika przedmioty florystyczne
47. Pyszel Robert przedmioty budowlane (pnz)
48. Radłowska Bogusława przedmioty gastronomiczne (pnz)
49. Radomska Edyta język polski
50. Rafał Teresa krawiec – nauka zawodu (kkz)
51. Rogalski Leszek przedmioty stolarskie
52. Roguski Zdzisław mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
53. Rosa Jarosław przedmioty budowlane
54. Sadoch Renata krawiec – nauka zawodu (kkz)
55. Saramak Katarzyna przedmioty gastronomiczne
56. Skibowski Kazimierz stolarz (pnz, wicedyrektor)
57. Skorb Małgorzata przedmioty gastronomiczne (pnz)
58. Skwiecińska Marzena matematyka, fizyka
59. Solonek Renata przedmioty budowlane (pnz)
60. Sosinowska Aneta archiwizacja dokumentów (kkz)
61. Stal Mariusz mechanik
62. Sudo Zbigniew stolarz (pnz)
63. Szczurowski Marek matematyka, informatyka
64. Świątek-Mudant Beata biologia (wicedyrektor)
65. Trojanowski Jacek historia, wos
66. Tyblewska-Mendyk Maria krawiec – nauka zawodu (kkz)
67. Urbanowicz Teresa przedmioty gastronomiczne (pnz)
68. Walas Mirosław wos, historia, bhp
69. Walasik Katarzyna język angielski
70. Walasik Tomasz mechanik pojazdów samochodowych (pnz) 
71. Wiesner Anna język rosyjski
72. Wiesner Bartłomiej język rosyjski
73. Wiśniewska Urszula fryzjer – nauka zawodu (kkz)
74. Wocial Katarzyna przedmioty ekonomiczne
75. Wojnowski Mirosław przedmioty elektryczne
76. Woźnica Danuta język angielski
77. Zalewski Bogdan mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
78. Zielińska-Zych Justyna chemia, wos
79. Ziółkowski Jakub elektryk – (pnz)
80. Zwoliński Bogdan przedmioty elektryczne (pnz)

Objaśnienia skrótów w tabelce:
pnz – praktyczna nauka zawodu
kkz – kwalifikacyjne kursy zawodowe
OMiDP – Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej