Strona główna » O szkole » Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska

 Wykaz kadry Pedagogicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2020/2021

L.p. Nazwisko i imię  Nauczany przedmiot
1. Abramowski Michał przedmioty mechaniczne
2. Aksamitowska-Michalik Sławomira język polski
3. Baliszewska Iwona przedmioty ekonomiczne
4. Brzezińska Grażyna przedmioty gastronomiczne (pnz)
5. Bukowiński Andrzej stolarz (pnz)
6. Cacko Henryk przedmioty elektryczne
7. Chomicz Agnieszka przedmioty ekonomiczne
8. Cudna Jadwiga przedmioty budowlane (pnz)
9. Dawydko Teresa przedmioty zawodowe (kkz)
10. Dmowska Bożena przedmioty medyczne (kkz)
11. Dróżdż Jan przedmioty mechaniczne (pnz)
12. Dumicz Małgorzata krawiec – nauka zawodu (kkz)
13. Frelak Grzegorz monter sieci instalacji i urządzeń san. (pnz)
14. Grudzień Danuta przedmioty ekonomiczne
15. Gryz Jerzy rolnik – nauka zawodu (kkz)
16. Jacak Bogdan przedmioty ekonomiczne
17. Jackiewicz Anna przedmioty medyczne (kkz)
18. Jurkowska Anetta przedmioty ekonomiczne (wicedyrektor)
19. Kacprzak Emil stolarz – (pnz, kkz)
20. Kaliński Andrzej rolnik – nauka zawodu (kkz)
21. Kamiński Adam monter sieci instalacji i urządzeń san. (pnz)
22. Kania-Kuźma Lidia fryzjer – nauka zawodu (kkz)
23. Komuda Ewelina przedmioty gastronomiczne
24. Konopka Katarzyna rolnik – nauka zawodu (kkz)
25. Kopeć Maria przedmioty gastronomiczne
26. Kopka Bronisław przedmioty budowlane (pnz)
27. Korgul Barbara geografia
28. Korgul Mariusz język angielski
29. Kosut Zenon przedmioty budowlane (pnz)
30. Kowalska Joanna przedmioty ekonomiczne (dyrektor)
31. Krasiński Witold mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
32. Królak Małgorzata przedmioty medyczne (kkz)
33. Kuchta Grażyna krawiec – nauka zawodu (kkz)
34. Lęgas Katarzyna przedmioty medyczne (kkz)
35. Litwa Katarzyna przedmioty stolarskie (pnz)
36. Ładnowski Konrad przedmioty pszczelarskie
37. Łodyga Grzegorz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
38. Łodyga Przemysław mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
39. Matusik Henryk prawo
40. Mazur Zuzanna gastronomia (pnz)
41. Mróz Piotr przedmioty budowlane (pnz)
42. Nowak Lechosław pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
43. Urbanowicz Teresa przedmioty gastronomiczne (pnz)
44. Oklesiński Kazimierz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
45. Ostaszewska Maria psychologia, socjologia
46. Pawlaczyk Marek przedmioty gastronomiczne 
47. Pielasa Agnieszka geografia
48. Pieńkowski Tadeusz monter sieci instalacji i urządzeń san (pnz)
49. Piłka Andrzej przedmioty budowlane (pnz)
50. Pyszel Robert przedmioty budowlane (pnz)
51. Radłowska Bogusława przedmioty gastronomiczne (pnz)
52. Radomska Edyta język polski
53. Rafał Teresa krawiec – nauka zawodu (kkz)
54. Rogalski Leszek przedmioty stolarskie
55. Roguski Zdzisław mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
56. Sadoch Renata krawiec – nauka zawodu (kkz)
57. Samulik Adam przedmioty mechaniczne
58. Saramak Katarzyna przedmioty gastronomiczne
59. Skibowski Kazimierz stolarz (pnz, wicedyrektor)
60. Skorb Małgorzata przedmioty gastronomiczne (pnz)
61. Skwiecińska Marzena matematyka, fizyka
62. Solonek Renata przedmioty budowlane (pnz)
63. Sosinowska Aneta archiwizacja dokumentów (kkz)
64. Sudo Zbigniew stolarz (pnz)
65. Szczurowski Marek matematyka, informatyka
66. Świątek – Mudant Beata biologia (wicedyrektor)
67. Trojanowski Jacek historia, wos
68. Trześkowski Adam przedmioty budowlana (pnz)
69. Tyblewska-Mendyk Maria krawiec – nauka zawodu (kkz)
70. Walas Mirosław wos, historia, bhp
71. Walasik Katarzyna język angielski
72. Walasik Tomasz mechanik pojazdów samochodowych (pnz) 
73. Wiesner Bartłomiej język rosyjski
74. Wiśniewska Urszula fryzjer – nauka zawodu (kkz)
75. Wocial Katarzyna przedmioty ekonomiczne
76. Wojciechowski Łukasz pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
77. Woźnica Danuta język angielski
78. Wójcik Paulina fryzjer – nauka zawodu (kkz)
79. Zalewski Bogdan mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
80. Zielińska Małgorzata obsługa kas fiskalnych
81. Zielińska-Zych Justyna chemia, wos
82. Ziółkowski Jakub elektryk – (pnz)

Objaśnienia skrótów w tabelce:
pnz – praktyczna nauka zawodu
kkz – kwalifikacyjne kursy zawodowe
OMiDP – Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej