Strona główna » O szkole » Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska

 Wykaz kadry Pedagogicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2019/2020

L.p. Nazwisko i imię  Nauczany przedmiot
1. Abramowski Michał przedmioty mechaniczne
2. Aksamitowska-Michalik Sławomira język polski
3. Baliszewska Iwona przedmioty ekonomiczne
4. Brzezińska Grażyna przedmioty gastronomiczne (pnz)
5. Bukowiński Andrzej stolarz (pnz)
6. Cacko Henryk przedmioty elektryczne
7. Cegiełko Andrzej pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
8. Chomicz Agnieszka przedmioty ekonomiczne
9. Chromiński Andrzej informatyka
10. Chróst Olga florysta (kkz)
11. Cudna Jadwiga przedmioty budowlane (pnz)
12. Dawydko Teresa przedmioty zawodowe (kkz)
13. Dmowska Bożena przedmioty medyczne (kkz)
14. Dróżdż Jan przedmioty mechaniczne (pnz)
15. Dumicz Małgorzata krawiec – nauka zawodu (kkz)
16. Frelak Grzegorz monter sieci instalacji i urządzeń san. (pnz)
17. Grudzień Danuta przedmioty ekonomiczne
18. Gryz Jerzy rolnik – nauka zawodu (kkz)
19. Jacak Bogdan przedmioty ekonomiczne
20. Jackiewicz Anna przedmioty medyczne (kkz)
21. Jurkowska Anetta przedmioty ekonomiczne (wicedyrektor)
22. Kacprzak Emil stolarz – (pnz, kkz)
23. Kaliński Andrzej rolnik – nauka zawodu (kkz)
24. Kamiński Adam monter sieci instalacji i urządzeń san. (pnz)
25. Kania-Kuźma Lidia fryzjer – nauka zawodu (kkz)
26. Komuda Ewelina przedmioty gastronomiczne
27. Konopka Katarzyna rolnik – nauka zawodu (kkz)
28. Kopeć Maria przedmioty gastronomiczne
29. Korgul Barbara geografia
30. Korgul Mariusz język angielski
31. Kosut Zenon przedmioty budowlane (pnz)
32. Kosim Barbara florysta (kkz)
33. Kowalska Joanna przedmioty ekonomiczne (dyrektor)
34. Krasiński Witold mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
35. Królak Małgorzata przedmioty medyczne (kkz)
36. Kuchta Grażyna krawiec – nauka zawodu (kkz)
37. Lęgas Katarzyna przedmioty medyczne (kkz)
38. Łodyga Grzegorz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
39. Matusik Henryk prawo
40. Mróz Piotr przedmioty budowlane (pnz)
41. Nowak Lechosław pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
42. Nowicka Teresa przedmioty gastronomiczne (pnz)
43. Obstawska Jadwiga język rosyjski
44. Oklesiński Kazimierz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
45. Ostaszewska Maria psychologia, socjologia
46. Pawlaczyk Marek przedmioty gastronomiczne 
47. Pielasa Agnieszka geografia
48. Pieńkowski Tadeusz monter sieci instalacji i urządzeń san (pnz)
49. Piłka Andrzej przedmioty budowlane (pnz)
50. Piskorz Jolanta przedmioty gastronomiczne
51. Pyszel Robert przedmioty budowlane (pnz)
52. Radłowska Bogusława przedmioty gastronomiczne (pnz)
53. Radomska Edyta język polski
54. Rafał Teresa krawiec – nauka zawodu (kkz)
55. Rogalski Leszek przedmioty stolarskie
56. Roguski Zdzisław mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
57. Sadoch Renata krawiec – nauka zawodu (kkz)
58. Samulik Adam przedmioty mechaniczne
59. Saramak Katarzyna przedmioty gastronomiczne
60. Skibowski Kazimierz stolarz (pnz, wicedyrektor)
61. Skorb Małgorzata przedmioty gastronomiczne (pnz)
62. Skwiecińska Marzena matematyka, fizyka
63. Solonek Renata przedmioty budowlane (pnz)
64. Sudo Zbigniew stolarz (pnz)
65. Szczurowski Marek matematyka, informatyka
66. Świątek – Mudant Beata biologia (wicedyrektor)
67. Trojanowski Jacek historia, wos
68. Trześkowski Adam przedmioty budowlana (pnz)
69. Tyblewska-Mendyk Maria krawiec – nauka zawodu (kkz)
70. Walas Mirosław wos, historia, bhp
71. Walasik Katarzyna język angielski
72. Walasik Tomasz mechanik pojazdów samochodowych (pnz) 
73. Wierzbicka Katarzyna przedmioty gastronomiczne
74. Wiesner Bartłomiej język rosyjski
75. Wiśniewska Urszula fryzjer – nauka zawodu (kkz)
76. Wojciechowski Łukasz pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
77. Wojtalewska-Lichota Ewa florysta (kkz)
78. Woźnica Danuta język angielski
79. Wójcik Paulina fryzjer – nauka zawodu (kkz)
80. Zalewski Bogdan mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
81. Zielińska Małgorzata obsługa kas fiskalnych
82. Zielińska-Zych Justyna chemia, wos
83. Ziółkowski Jakub elektryk – (pnz)

Objaśnienia skrótów w tabelce:
pnz – praktyczna nauka zawodu
kkz – kwalifikacyjne kursy zawodowe
OMiDP – Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej