Strona główna » O szkole » Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska

 Wykaz kadry Pedagogicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2021/2022

L.p. Nazwisko i imię  Nauczany przedmiot
1. Abramowski Michał przedmioty mechaniczne
2. Aksamitowska-Michalik Sławomira język polski
3. Baliszewska Iwona przedmioty ekonomiczne
4. Bogucki Łukasz przedmioty pszczelarskie
5. Brzezińska Grażyna przedmioty gastronomiczne (pnz)
6. Bukowiński Andrzej stolarz (pnz)
7. Cegiełko Beata przedmioty pszczelarskie
8. Chomicz Agnieszka przedmioty ekonomiczne
9. Cudna Jadwiga przedmioty budowlane (pnz)
10. Dawydko Teresa przedmioty zawodowe (kkz)
11. Dróżdż Jan przedmioty mechaniczne (pnz)
12. Dumicz Małgorzata krawiec – nauka zawodu (kkz)
13. Filipowicz-Napiórkowska Marta przedmioty krawieckie
14. Frelak Grzegorz monter sieci instalacji i urządzeń san. (pnz)
15. Górecka Anna przedmioty ekonomiczne
16. Grabarczyk Anna przedmioty gastronomiczne
17. Grudzień Danuta przedmioty ekonomiczne
18. Gryz Jerzy rolnik – nauka zawodu (kkz)
19. Jacak Bogdan przedmioty ekonomiczne
20. Jurkowska Anetta przedmioty ekonomiczne (wicedyrektor)
21. Kacprzak Emil stolarz – (pnz, kkz)
22. Kaliński Andrzej rolnik – nauka zawodu (kkz)
23. Kamiński Adam monter sieci instalacji i urządzeń san. (pnz)
24. Kania-Kuźma Lidia fryzjer – nauka zawodu (kkz)
25. Komuda Ewelina przedmioty gastronomiczne
26. Konopka Katarzyna rolnik – nauka zawodu (kkz)
27. Kopeć Maria przedmioty gastronomiczne
28. Kosut Zenon przedmioty budowlane (pnz)
29. Kozerska Magdalena przedmioty pszczelarskie
30. Kowalska Joanna przedmioty ekonomiczne (dyrektor)
31. Krasiński Witold mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
32. Litwa Katarzyna przedmioty stolarskie (pnz)
33. Łodyga Grzegorz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
34. Łodyga Przemysław mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
35. Matusik Henryk prawo
36. Mazur Zuzanna gastronomia (pnz)
37. Mróz Piotr przedmioty budowlane (pnz)
38. Murach Marek przedmioty budowlane (pnz, kkz)
39. Oklesiński Kazimierz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
40. Ostaszewska Maria psychologia, socjologia
41. Pawlaczyk Marek przedmioty gastronomiczne 
42. Pielasa Agnieszka geografia
43. Pieńkowski Tadeusz monter sieci instalacji i urządzeń san (pnz)
44. Piłka Andrzej przedmioty budowlane (pnz)
45. Płochocka Monika przedmioty florystyczne
46. Pyszel Robert przedmioty budowlane (pnz)
47. Radłowska Bogusława przedmioty gastronomiczne (pnz)
48. Radomska Edyta język polski
49. Rafał Teresa krawiec – nauka zawodu (kkz)
50. Rogalski Leszek przedmioty stolarskie
51. Roguski Zdzisław mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
52. Sadoch Renata krawiec – nauka zawodu (kkz)
53. Saramak Katarzyna przedmioty gastronomiczne
54. Skibowski Kazimierz stolarz (pnz, wicedyrektor)
55. Skorb Małgorzata przedmioty gastronomiczne (pnz)
56. Skwiecińska Marzena matematyka, fizyka
57. Solonek Renata przedmioty budowlane (pnz)
58. Sosinowska Aneta archiwizacja dokumentów (kkz)
59. Stal Mariusz mechanik
60. Sudo Zbigniew stolarz (pnz)
61. Szczurowski Marek matematyka, informatyka
62. Świątek – Mudant Beata biologia (wicedyrektor)
63. Trojanowski Jacek historia, wos
64. Tyblewska-Mendyk Maria krawiec – nauka zawodu (kkz)
65. Urbanowicz Teresa przedmioty gastronomiczne (pnz)
66. Walas Mirosław wos, historia, bhp
67. Walasik Katarzyna język angielski
68. Walasik Tomasz mechanik pojazdów samochodowych (pnz) 
69. Wiesner Anna język rosyjski
70. Wiesner Bartłomiej język rosyjski
71. Wiśniewska Urszula fryzjer – nauka zawodu (kkz)
72. Wocial Katarzyna przedmioty ekonomiczne
73. Wojciechowski Łukasz pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
74. Wojnowski Mirosław przedmioty elektryczne
75. Wojtalewska-Lichota Ewa przedmioty florystyczne
76. Woźnica Danuta język angielski
77. Zalewski Bogdan mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
78. Zawolska Małgorzata przedmioty florystyczne
79. Zielińska-Zych Justyna chemia, wos
80. Ziółkowski Jakub elektryk – (pnz)
81. Zwoliński Bogdan przedmioty elektryczne (pnz)

Objaśnienia skrótów w tabelce:
pnz – praktyczna nauka zawodu
kkz – kwalifikacyjne kursy zawodowe
OMiDP – Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej