Strona główna » O szkole » Komunikaty Dyrektora Szkoły

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim tel. 25 758 29 08, mail: ckummz@ckumm.edu.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego możliwy jest pod numerem tel. 25 758 29 08
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane są 14 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo  dostępu do informacji o danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych.