Strona główna » NAUCZANIE ZDALNE » Uczestniczenie w zajęciach online

Uczestniczenie w zajęciach online

Niektóre z zajęć będą prowadzone w formie spotkań online realizowanych na platformie TEAMS. Słuchacze CKZiU mają obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach. Takie zajęcia mogą zostać zaplanowane z góry przez nauczyciela przy użyciu Kalendarza w aplikacji TEAMS, lub być zorganizowane doraźnie przez nauczyciela w ramach prowadzonych zajęć (zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej szkoły).

Dołączanie do zajęć.

Aby dołączyć do zajęć prowadzonych przez nauczyciela w formie spotkania online, należy zalogować się na platformie TEAMS (najlepiej korzystając z aplikacji stacjonarnej lub mobilnej). Po zalogowaniu należy w zakładce Zespoły wybrać odpowiedni przedmiot (zgodnie z planem zajęć). Jeśli nauczyciel prowadzi spotkanie online pojawi się odpowiednia informacja w karcie Wpisy (prawdopodobnie na samym dole).

Aby dołączyć do spotkania kliknij po prostu przycisk DOŁĄCZ znajdujący się na belce ze spotkaniem:

Jeśli pojawi się podobny komunikat (może pojawić się jeśli logujesz się przy użyciu przeglądarki) to kliknij w ikonkę z kamerą (1), następnie wybierz opcję pozwalającą na przekazywanie obrazu i głosu (2) i zatwierdź przyciskiem Gotowe (3):

Następnie potwierdź chęć dołączenia do spotkania:

Po dołączeniu do spotkania powinien pokazać się obraz, który udostępnia Tobie nauczyciel. Może to być obraz z jego kamery, prezentacja którą przygotował, albo po prostu awatary uczestników spotkania. Masz także możliwość wykorzystania kilku opcji:

  1. Wyłączenie/włączenie przesyłania obrazu ze swojej kamery
  2. Wyciszenie/włączenie swojego mikrofonu
  3. Włączenie/wyłączenie podglądu czatu
  4. Włączenie/wyłączenie listy obecnych
  5. Wyjście ze spotkania.

Po zakończeniu spotkania, jeśli nauczyciel nagrywał swój wykład, będzie on dostępny do pobrania przez około 20 dni. Nagranie dostępne będzie do pobrania w zakładce Wpisy w zespole danego przedmiotu. Nauczyciel nie jest zobowiązany do nagrywania spotkań!