Strona główna » Aktualności » Wizyta szkoleniowa w Portugalii

Wizyta szkoleniowa w Portugalii

erasmus

?MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NAUCZYCIELI MIŃSKIEGO CKZIU KLUCZEM DO ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH?

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W dniach 24-31 maja 2016 roku pierwsza ? 11-osobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestniczyła w ramach projektu w wizycie szkoleniowej w Portugalii w miejscowości Barcelos.

Wyjazd został poprzedzony udziałem nauczycieli w 40-godzinnym kursie języka angielskiego oraz szkoleniem kulturowym na temat Portugalii.

Realizując nadrzędny cel projektu ? podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach współpracy międzynarodowej – nauczyciele CKZiU odwiedzili podczas pobytu w Portugalii następujące placówki oświatowe:

  1. Escola Sekundaria de Barcelos (Barcelos) przy ulicy Jana Pawła II (www.esbarcelos.pt, dyrektor: Jorge Manuel Vaz Saleiro).
  2. Escola Secundaria Rocha Peixoto (Povoa de Varzim) przy ulicy Praça Luís de Cam?es (www.esrpeixoto.edu.pt, dyrektor: Rui Coelho).
  3. Escola Sekundaria da Trofa przy ulicy R. Dr. António Augusto Pires de Lima (www.escsectrofa-public.sharepoint.com, dyrektor: Paulino Rodrigues Macedo).
  4. Escola de Tecnologia e Gestao de Barcelos przy ulicy Rua da Feiteira (www.etgbarcelos.com).

Podczas 8-dniowego pobytu w Portugali nauczyciele aktywnie uczestniczyli w zajęciach typu job shadowing, których głównym celem było zapoznanie się z pracą na danym stanowisku ? poprzez obserwację zadań wykonywanych przez nauczycieli pracujących w portugalskich szkołach zawodowych.

W programie wizyty znalazły się także spotkania z dyrektorami placówek, podczas których nauczyciele mogli zapoznać się z organizacją pracy i ofertą szkoleniową poszczególnych szkół, systemem regionalnym szkolnictwa, programami i treściami nauczania, prowadzeniem dokumentacji, sposobem sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz formach kształcenia zawodowego. Nauczyciele uczestniczyli w obserwacji zajęć szkolnych ze swojej specjalności zawodowej i innych przedmiotach kształcenia.

W portugalskich szkołach średnich, uczestnicy projektu zapoznali się z bazą dydaktyczną placówek, poznali zatrudnioną w nich kadrę. Uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, dotyczących innowacyjnych metod pracy wykorzystywanych podczas zajęć przez portugalskich nauczycieli przedmiotów zawodowych. Największe zainteresowanie wzbudziło stosowanie interaktywnych metod prowadzenia zajęć oraz wykorzystywanie w tym celu technik informacyjnych i multimedialnych.

Polscy nauczyciele życzyliby sobie wprowadzenia wielu sprawdzonych portugalskich rozwiązań w naszym szkolnictwie ? na przykład ścisłą współpracę między przyszłym pracodawcą, a szkołą, aby móc przygotować uczniów lepiej od strony praktycznej do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku, zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy.

Program wizyty był napięty, ale równocześnie bardzo interesujący. Poza wizytami w szkołach i szkoleniami zakładał także aspekt kulturoznawczy.

Uczestnicy wyjazdu, podczas organizowanych wycieczek turystycznych i kulturoznawczych mieli możliwość poznania portugalskiego regionu Minho. Wśród odwiedzanych miejsc znalazły się m.in. miasta Barcelos, Braga czy Porto ? posiadające nie tylko bogate dziedzictwo kulturowe, ale również kulinarne.

Portugalia to 3 razy ?F?: ?Futbol, Fado, Fatima? ? tak mawiają Portugalczycy. Te trzy wielkie ?F? jednoczy sport, obyczaje, religię. Wiąże obywateli Europy, chociaż z różnych kultur, wyznań i nacji. Barcelos słynie także z organizowanego w każdy czwartek targu ? ?Feira de Barcelos?, gdzie miejscowa ludność oferuje wyprodukowaną przez siebie żywność oraz wyroby ceramiczne i garncarskie.

Niezapomniane wrażenia pozostawiła wycieczka statkiem po rzece Rio Douro z towarzyszącą muzyką Fado i zapierającym dech widokami malowniczych domków na kamiennych zboczach rzeki. Zachwyt wzbudziło kryształowo czyste wybrzeże Oceanu Atlantyckiego.

Wizyta w Portugalii była dla nauczycieli czasem wytężonej pracy. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami obydwu państw przyczyniła się do wzbogacenia warsztatu pracy, większej motywacji do wprowadzania na zajęciach przedmiotów zawodowych, zaczerpniętych od portugalskich kolegów, metod pracy, co w przyszłości zaowocuje podniesieniem jakości pracy szkoły, spowoduje wzrost poziomu kształcenia oraz zapewni naszym uczniom i absolwentom konkurencyjność na rynku pracy.

Na zakończenie projektu, podczas wieczoru portugalskiego z muzyką FADO nauczyciele otrzymali certyfikaty ?EUROPASS Mobility? potwierdzający udział w projekcie (wręczał je dyrektor Nuno Varajao Barbosa). Otrzymali również upominki w postaci jednego z najpopularniejszych folklorystycznych symboli Portugalii ? kolorowego koguta oraz portugalskie ?wino zielone? z krainy ?zielonych win? leżącej na północy Portugalii. Wspaniałym poczęstunkiem był tort przybrany w polskie barwy narodowe.

Druga grupa nauczycieli CKZiU będzie przebywać w Portugalii w dniach 19-26 września 2016 r.

Powyższa informacja została opracowana w oparciu o relację z wyjazdu Pana Piotra Mroza.