Strona główna » Aktualności » Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu KKZ

Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu KKZ

W niedzielę 10 grudnia 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Z rąk Pani Dyrektor Joanny Kowalskiej, Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz opiekunów poszczególnych kursów zaświadczenia o ukończeniu kursów otrzymali słuchacze aż 6 KKZ:

  • A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
  • B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
  • M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  • R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej
  • R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (2 grupy)

Łącznie zaświadczenia otrzymało 144 osoby.

W czasie spotkania Pani Dyrektor Joanna Kowalska podziękowała Panu Staroście za popieranie kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauczycielom za ich wysiłek w prowadzenie zajęć, za tworzenie przyjaznej atmosfery i życzliwość dla słuchaczy. Szczególne słowa podziękowania skierowała do panów Lechosława Nowaka i Andrzeja Cegiełko za utworzenie i prowadzenie szkolnej pasieki. Panu Ryszardowi Szopie ? właścicielowi gospodarstwa rolnego, u którego słuchacze KKZ R.3 Rolnik mogli realizować zajęcia praktyczne Pani Dyrektor wręczyła statuetkę i dyplom uznania. Pan Starosta pogratulował absolwentom pozytywnego zaliczenia kursów oraz życzył powodzenia na egzaminach zewnętrznych.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem kwiatów i wspólnymi zdjęciami.

W styczniu i lutym 2018 absolwentów KKZ czeka sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!