Strona główna » Aktualności » Kurs pszczelarski

Kurs pszczelarski

We wrześniu 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozpoczęliśmy nowy kierunek kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a mianowicie kurs R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż od samego początku ruszyliśmy z dwiema równoległymi grupami. Mimo, że słuchaczom pozostało jeszcze pół roku nauki, to już teraz możemy nieco podsumować kurs. Oprócz zajęć teoretycznych nasi słuchacze mogli zdobywać doświadczenie podczas zajęć praktycznych. Zajęcia te odbywały się w pasiece jednego z słuchaczy kursu. Efektem tych zajęć jest nie tylko umiejętność pracy w pasiece, tworzenia odkładów, hodowla matek pszczelich, ale również powstanie szkolnej pasieki. Na tą chwilę liczy ona 5 rodzin, ale miejmy nadzieję, że sukcesywnie będzie się powiększała 😉 .

Nasi słuchacze mieli również okazję zapoznać się z funkcjonowaniem innych pasiek.

Pierwszą z nich była pasieka hodowlana – Pasieka Mellifera Marii Gembala. Podczas wizyty w pasiece Pani Maria Gembala (właścicielka pasieki) oprowadziła słuchaczy po swojej pasiece hodowlanej, która powstała w 2004 roku. W pasiece realizowany jest program doskonalenia genetycznego pszczół dla dwóch linii rasy kraińskiej: Prima I Gema, oraz jednej linii rasy kaukaskiej WG. Pani Maria Gembala przeprowadziła zajęcia na temat hodowli matek pszczelich, sposobu ich unasienniania.

Kolejną pasieką którzy odwiedzili słuchacze KKZ R.4 była pasieka „Leśny Dar”, której właścicielem jest Pan Jerzy Szymaniak. Pan Jerzy oprowadził pszczelarzy po swojej pasiece, pokazał ciekawe rozwiązanie dotyczące poidła dla pszczół, zaprezentował różne urządzenia za pomocą, której można odzyskiwać wosk oraz umożliwił korzystanie z pomieszczeń apiterapii. Ciekawym zajęciem było tworzenie świec z wosku pszczelego oraz samodzielne wykonanie, skutecznej na wiele schorzeń – maści propolisowej.

W czerwcu słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej udali się na wycieczką do Puław. Odwiedzili tam firmę Biowet – Puławy, nowoczesną wytwórnią leków weterynaryjnych. Słuchaczy powitał Prezes Spółki – lek. wet. Mirosław Grzęda, który w swoim przemówieniu przybliżył piękną i bogatą historię firmy.

Podczas kilkugodzinnego pobytu, pszczelarze mogli uzyskać wiele cennych wskazówek i porad dotyczących skutecznego zwalczenia warrozy pszczół. Na pytania odpowiadali lekarze weterynarii: Radosław Piotrowski i Sebastian Długołęcki. Na zakończenie spotkania odbyło się losowanie nagród, gdzie dwóch szczęśliwców otrzymało przyjemne upominki. Spotkanie było bardzo miłą okazją do wymiany wiedzy i zdobytego doświadczenia dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Następnie pszczelarze odwiedzili, laboratoria Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, gdzie Pani Kierownik Zakładu doc. Dr hab. Teresa Szczęsna opowiedziała o badaniach jakie przeprowadzają. Do głównych zadań Zakładu należy: Charakterystyka składu i właściwości produktów pszczelich: miodu, wosku, propolisu, pyłku kwiatowego i mleczka pszczelego, doskonalenie metod oceny jakości i czystości tych produktów oraz określanie optymalnych warunków utrwalania i przechowywania produktów pszczelich oraz preparatów wytwarzanych z tych produktów.

Podczas wyjazdu słuchacze mieli również możliwość zwiedzić Pracownię Hodowli Pszczół. Pasiekę Instytutu zaprezentowała Pani Kierownik Zespołu dr hab. Małgorzata Bienkowska wraz ze swoim kolegą Panem dr Dariuszem Gerulą. Pracownia Hodowli Pszczół zajmuje się: doskonaleniem metod selekcji pszczół z uwzględnianiem zachowania higienicznego, doskonaleniem metod wychowu matek pszczelich, doskonaleniem metod i sposobów inseminacji, określeniem fenologicznego uwarunkowania rozwoju rodziny pszczelej, doskonaleniem metod identyfikacji rasowej pszczół w Polsce.

Ostatnim punktem wyjazdu była pasieka hodowlana Pasieka Cegiełko – A.M.Ligustica, której właścicielami są Beata i Andrzej Cegiełko. Pan Andrzej oprowadził słuchaczy po swojej pasiece, opowiedział o swojej hodowli pszczół rasy Apis Mellifera Ligustica – Włoszki.

Mamy nadzieję, że przyszły rok szkolny również będzie dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie pszczelarz okazją do zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu swoich pasiek

Małgorzata Zielińska