Strona główna » Aktualności » Zakończenie KKZ i rozdanie zaświadczeń

Zakończenie KKZ i rozdanie zaświadczeń

33W maju 2017 zakończyły się zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zaświadczenia o ukończeniu kursów wręczali opiekunowie kursów oraz dyrektor Centrum Joanna Kowalska i wicedyrektor Anetta Jurkowska. Kształcenie na kursach zakończyło 175 absolwentów, w tym:
A.12. Wykonywanie usług krawieckich – kurs F ? 19 osób
A.12. Wykonywanie usług krawieckich – kurs G – 24 osoby
A.36. Prowadzenie rachunkowości – 22 osoby
A.68. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – 28 osób
B.30??. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej – 16 osób
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych – 5 osób
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – 15 osób
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej – 23 osoby
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – 23 osoby
Obecnie absolwenci KKZ przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Powodzenia!