Strona główna » Aktualności » Zakończenie KKZ

Zakończenie KKZ

W dniu 8 grudnia 2018 odbyło się zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zaświadczenia o ukończeniu KKZ z rąk nauczycieli i dyrekcji CKZiU odebrali uczestnicy sześciu kursów:
A.71 + A.74 Technik przemysłu mody
M.12 + M.42 Technik pojazdów samochodowych
R.3 Rolnik
R.4 Pszczelarz
R.17 technik pszczelarz
Z.4. Opiekun medyczny
Zostało wydanych łącznie 160 zaświadczeń o ukończeniu KKZ.
Absolwenci KKZ przystąpią do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019. Życzymy powodzenia!