Strona główna » Aktualności » Zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieli

Zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieli

programUczestnicy projektu – nauczyciele przedmiotów zawodowych w CKZiU rozpoczęli zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia ? w wymiarze 40 godzin dydaktycznych – realizowane są w siedzibie Centrum w ramach przygotowania do wyjazdu do Portugalii. Nauczyciele podzieleni są na dwie grupy językowe.

Grupa I realizuje zajęcia w okresie: 9 marca ? 18 maja 2016 r. Nauczycielem prowadzącym zajęcia jest pani Ewelina Gromska.

Grupa II realizuje zajęcia w okresie: 10 marca ? 19 maja 2016 r. Nauczycielem prowadzącym zajęcia jest pani Magdalena Brewczyńska.

Celem zajęć jest poprawa znajomości języka angielskiego. W trakcie zajęć uczestnicy poznają słownictwo i zwroty o charakterze zawodowym oraz umożliwiające im skuteczną komunikację na miejscu pobytu w Portugalii.

W przyszłości doskonalenie w zakresie posługiwania się językiem angielskim pozwoli nauczycielom brać udział w projektach europejskich oraz korzystać z angielskojęzycznych publikacji dotyczących organizacji i metod kształcenia oraz publikacji branżowych dotyczących nowoczesnych metod i technik stosowanych w przedsiębiorstwach z danej branży. Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim pozwoli nawiązywać i utrzymywać kontakty z nauczycielami z innych krajów UE; umożliwi poszukiwanie szkół partnerskich, z którymi można nawiązać współpracę i wymianę uczniów i nauczycieli