Strona główna » Aktualności » Wybory Zarządu Samorządu Słuchaczy

Wybory Zarządu Samorządu Słuchaczy

W październiku 2021 r. odbyło się zebranie przedstawicieli Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. Przedstawiciele reprezentowali około 300 słuchaczy naszej szkoły.

Przybyłych powitał opiekun Samorządu Jacek Trojanowski. Na początku w imieniu nieobecnej dyrektor Centrum Joanny Kowalskiej, wizje pracy szkoły przedstawiła wicedyrektor Beata Świątek – Mudant.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności Samorządu za ubiegły rok szkolny. Na zakończenie pani Agnieszka Walas zapoznała przedstawicieli Samorządu Słuchaczy ze sprawozdaniem finansowym.

Zarząd Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

  • Andrzej Kamiński – przewodniczący
  • Grejdus Wiktoria – członek
  • Ratajczyk Dominik – członek
  • Majszyk Wiktoria – członek
  • Wiesława Kowalik – sekretarz