Strona główna » Aktualności » Szkolenie kulturowe na temat Portugalii w ramach projektu Erasmus+

Szkolenie kulturowe na temat Portugalii w ramach projektu Erasmus+

erasmus

MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NAUCZYCIELI MIŃSKIEGO CKZIU KLUCZEM DO ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH?
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Zgodnie z założeniami projektu, w dniu 20 maja 2016 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się szkolenie kulturowe na temat Portugalii.
Uczestnikami szkolenia byli uczestnicy projektu ? nauczyciele przedmiotów zawodowych w CKZiU.

Szkolenie zorganizowano we współpracy z Fundacją Rozwoju Międzykulturowego EBU w Mińsku Mazowieckim.

Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU jest organizacją pozarządową. Misją Fundacji jest rozwój dialogu międzykulturowego, popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata, promowanie tolerancji oraz budzenie świadomości własnej kultury i osobowości.

W porozumieniu z Panią Elizą Bujalską ? Prezes Zarządu Fundacji, zaproszono na spotkanie wolontariuszkę z Portugalii, która przeprowadziła szkolenie. Wsparcie językowe zapewniła działaczka Fundacji EBU ? Patrycja Brodacka, w charakterze tłumacza.

Pani Ana Mota ? wolontariuszka z Portugalii jest doktorantką psychologii ze specjalizacją kształcenia zawodowego. Przedstawiła zebranym ciekawą prezentację i wykład na temat historii, kultury oraz obyczajów w Portugalii. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z organizacją systemu edukacyjnego w Portugalii oraz bieżącą sytuacją kształcenia zawodowego. Pani Ana w interesujący sposób odpowiadała na pytania zadawane przez nauczycieli ? nie brakowało też akcentów humorystycznych.

Spotkanie przebiegało w serdecznej i miłej atmosferze. Na zakończenie pani Ana poczęstowała uczestników tradycyjnym portugalskim ciastem oraz podpisała certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Dyrektor Centrum ? pani Joanna Kowalska wręczyła prowadzącej pisemne podziękowanie za przeprowadzenie szkolenia.