Strona główna » Aktualności » Spotkanie słuchaczy z Dyrekcją szkoły

Spotkanie słuchaczy z Dyrekcją szkoły

Szkoła to jest taki karmnik,
gdzie każdy ptak musi dzióbać,
czy mu się to podoba, czy nie.
Edmund Niziurski

Od wielu już lat, w CKZiU organizowane są spotkania słuchaczy rozpoczynających naukę w liceum ogólnokształcącym lub w szkole policealnej z dyrekcją szkoły. W tym roku odbyły się one 3 i 11 października i były bardzo dobą okazją do wzajemnego poznania się. Opiekunowie semestrów przedstawili swoje klasy podając garść informacji statystycznych m.in. na temat struktury wiekowej grupy, oddalenia miejsca zamieszkania, wykształcenia,
a także podsumowali frekwencję po pierwszym miesiącu nauki.
Pani dyrektor Joanna Kowalska serdecznie powitała zebranych, przybliżyła im zasady funkcjonowania oraz zakres działalności CKZiU. Zachęcała słuchaczy do ustawicznego samokształcenia, wzajemnego wspierania się oraz podejmowania inicjatyw integrujących społeczność szkolną. Na zakończenie swojego wystąpienia pani dyrektor życzyła spełnienia oczekiwań związanych z nauką w Centrum oraz wytrwałości w trudnej drodze do zdobycia świadectwa ukończenia szkoły.