Strona główna » Aktualności » Zebranie Samorządu Słuchaczy

Zebranie Samorządu Słuchaczy

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”
Albert Einstein

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Samorządu Słuchaczy odbyło się 11 października. Wzięli w nim udział członkowie Rad Semestralnych oraz pani dyrektor Joanna Kowalska, księgowa Samorządu pani Agnieszka Walas i opiekun Samorządu pani Edyta Radomska.

Sprawozdanie z kulturalno – integracyjnej działalności Samorządu Słuchaczy w poprzednim roku szkolnym przedstawiła dotychczasowa przewodnicząca, pani Agnieszka Zaperta, natomiast pani Agnieszka Walas zaprezentowała zebranym rozliczenie finansowo- księgowe funduszy Samorządu.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Joanna Kowalska, która podziękowała za dotychczasowe wsparcie i zapewniła, że bardzo rozsądnie zarządza powierzonym jej budżetem. Przedstawiła plany rozwoju Centrum na nowy rok szkolny i zachęcała do organizowania wycieczek edukacyjnych, wyjazdów do teatru, imprez integracyjnych i innych przedsięwzięć, które będą łączyły społeczność szkolną i sprawią, że wspólnie spędzany czas nie będzie kojarzył się tylko z nauką, a być może stanie się początkiem nowych przyjaźni.

Na zakończenie swojego wystąpienia pani dyrektor Joanna Kowalska serdecznie podziękowała dotychczasowej przewodniczącej, pani Agnieszce Zapercie, która wkrótce zakończy naukę w CKZiU,
za aktywną działalność w Samorządzie Słuchaczy, zaangażowanie w życie szkoły oraz za bezinteresowność
i optymizm, którymi zarażała koleżanki i kolegów.

Kolejnym punktem spotkania były wybory nowego Zarządu Samorządu Słuchaczy na rok szkolny 2015/2016. Zgromadzeni zadecydowali, że w jego skład wejdą:

  1. Katarzyna Czajka – sem. I ADM – przewodnicząca
  2. Iwona Górka – sem. I B LO – zastępca
  3. Ewelina Gałuszewska – sem. III C LO – sekretarz
  4. Zbigniew Rudnik – sem. III C LO – członek
  5. Aneta Tokarska – sem. III C LO – członek

W składzie komisji socjalno – bytowej, której opiekunem jest pani Agnieszka Chomicz, znaleźli się:

  1. Barbara Wojciechowska – sem. I A LO
  2. Grzegorz Frelak – sem. I A LO

Gratulujemy nowym władzom i życzymy im wielu pomysłów na zintegrowanie społeczności szkolnej. Na zakończenie zebrania ustalono plan pracy Samorządu na nowy rok szkolny i podjęto decyzję o zorganizowaniu balu studniówkowego. Mamy nadzieję, że chętnych nie zabraknie.:-)