Strona główna » Aktualności » SŁUCHACZE SZKOŁY ZAOCZNEJ!

SŁUCHACZE SZKOŁY ZAOCZNEJ!

Informacje dotyczące organizacji i warunków kształcenia zdalnego w szkole zaocznej zostaną zamieszczone 29 października w zakładce NAUCZANIE ZDALNE na stronie internetowej Centrum.

Proszę zapoznać się z Komunikatem Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej.

Komunikat pojawi się na stronie internetowej szkoły.