Strona główna » Aktualności » KOMUNIKAT Nr 2 DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM Z DNIA 27 marca 2020r. (dotyczy szkoły zaocznej dla dorosłych)

KOMUNIKAT Nr 2 DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM Z DNIA 27 marca 2020r. (dotyczy szkoły zaocznej dla dorosłych)

Podstawa prawna:

 1. RozporządzenieMEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U poz.493)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (Dz.U poz.492)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły zaocznej  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 • Od 25 marca 2020 r. nauczyciele szkoły zaocznej przystępują do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, przy użyciu narzędzi dostępnych dla nauczycieli
  i słuchaczy.
 • Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się zgodnie z planem zajęć, opracowanym na każdy zjazd dla słuchaczy semestrów GR 1 i Gr 2 i podanym na stronie szkoły.
 • Nauczyciele opracowują i zamieszczają na stronie internetowej, w zakładce ?Materiały Edukacyjne? ? materiały dydaktyczne dla słuchaczy szkoły zaocznej, w ilości odpowiadającej liczbie godzin konsultacji zamieszczonych w planie zajęć na dany zjazd.
 • W trakcie zajęć sobotnio-niedzielnych nauczyciele pełnią dyżury konsultacyjne. Forma kontaktu poprzez maile czy  media społecznościowe ustalana jest indywidualnie przez nauczyciela.
 • Każdy słuchacz ma obowiązek pobrać oraz zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez nauczycieli.
 • Po każdej jednostce  materiałów dydaktycznych będzie zamieszczony krótki test, sprawdzian, ćwiczenie, zadanie itp.
 • Słuchacze, po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi rozwiązują test/sprawdzian
  i wysyłają rozwiązania na adres mailowy nauczyciela.
 • Zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi i rozwiązanie zamieszczonego testu odbywa się podczas dni zjazdu (sobota-niedziela)
 • Przesłanie rozwiązanego testu jest jednocześnie potwierdzeniem obecności słuchacza na zajęciach. Nauczyciele wyniki  testu prześlą słuchaczom, podczas dni zjazdu (sobota-niedziela).
 • Słuchacze składają prace kontrolne ? zgodnie z terminarzem składania prac kontrolnych, przesyłając je na adres mailowy kancelarii szkoły : kancelaria@ckziumm.edu.pl
 • Wszelkie sprawy związane z osobistą wizytą w kancelarii poprzedzone są zgłoszeniem telefonicznym 25 758 34 15. Kancelaria jest nieczynna w soboty i w niedziele, w tygodniu czynna w poniedziałki, środy, piątki w  godzinach 8-16.
 • Nauczyciele i słuchacze przestrzegają zasad ?Ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej?.

Joanna Kowalska

Dyrektor CKZiU