Strona główna » Aktualności » KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM Z DNIA 25 LISTOPADA dla słuchaczy semestru VI LO szkoły zaocznej w sprawie przeprowadzenia egzaminów semestralnych – grudzień 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM Z DNIA 25 LISTOPADA dla słuchaczy semestru VI LO szkoły zaocznej w sprawie przeprowadzenia egzaminów semestralnych – grudzień 2020

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859 i poz. 1870 i 1960)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje o sposobie i trybie przeprowadzenia egzaminów semestralnych dla słuchaczy semestru VI liceum ogólnokształcącego. w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. Egzaminy semestralne odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie szkoły w okresie: 28 listopada – 13 grudnia 2020 r.
 2. Egzaminy będą przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams.
 3. Egzaminy semestralne będą przeprowadzone w formie pisemnej oraz ustnej.
 4. Egzaminy pisemne: z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii i wiedzy o społeczeństwie zostaną opublikowane przez nauczycieli na platformie Teams, zgodnie z planem – w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie:
  1. 28 listopada – egzamin pisemny z matematyki i biologii
  2. 29 listopada – egzamin pisemny z języka polskiego
  3. 6 grudnia – egzamin pisemny z języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie
 5. Słuchacze mają obowiązek zalogować się w wyznaczonym czasie na platformę i pobrać arkusz egzaminacyjny.
 6. Czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut.
 7. Nie później, niż po upływie 90 minut słuchacze odsyłają wypełniony arkusz egzaminacyjny na platformę Teams.
 8. Nauczyciele, po sprawdzeniu prac pisemnych informują słuchaczy o otrzymanych ocenach.
 9. Egzaminy ustne: z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz historii i społeczeństwa, odbędą się zgodnie z harmonogramem za pośrednictwem platformy Teams:
  1. 5 grudnia – egzamin ustny z języka polskiego i matematyki.
  2. 12 grudnia – egzamin ustny z języka angielskiego i historii i społeczeństwa.
 10. Nauczyciele opublikują na platformie Teams listę słuchaczy oraz godziny logowania się poszczególnych słuchaczy na egzamin ustny. Logowanie słuchaczy będzie odbywać się w odstępach – co 15 minut.
 11. Każdy słuchacz ma obowiązek zalogować się na platformę Teams w dniu egzaminu ustnego – o wyznaczonej dla siebie godzinie.
 12. Słuchacze mają obowiązek włączyć mikrofon oraz kamerę.
 13. Słuchacz po zalogowaniu się na egzamin „losuje” numer zestawu egzaminacyjnego, podając nauczycielowi wybrany przez siebie numer zestawu.
 14. Egzamin ustny ma formę rozmowy edukacyjnej z nauczycielem i odbywa się na podstawie pytań zawartych w zestawie egzaminacyjnym.
 15. Słuchacze, którzy nie mają warunków sprzętowych do udziału w zdalnej sesji egzaminacyjnej, zgłaszają ten fakt opiekunowi semestru. Opiekun semestru informuje o zaistniałej sytuacji dyrekcję szkoły. Dyrekcja umożliwia słuchaczowi skorzystanie z pracowni informatycznej na czas odbywania się egzaminu: pisemnego/ustnego.

Dyrektor CKZiU
Joanna Kowalska