Strona główna » Aktualności » Komunikat Dyrektora CKZiU w Mińsku Mazowieckim z dnia 9 listopada 2020 r. dla słuchaczy KKZ w sprawie przeprowadzenia zaliczenia kursów na platformie edukacyjnej E-CKZIU

Komunikat Dyrektora CKZiU w Mińsku Mazowieckim z dnia 9 listopada 2020 r. dla słuchaczy KKZ w sprawie przeprowadzenia zaliczenia kursów na platformie edukacyjnej E-CKZIU

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859 i poz. 1870)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje o sposobie i trybie przeprowadzenia zaliczenia kursów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki:
Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

  • AU.14 Krawiec B
  • AU.42 Technik przemysłu mody A
  • AU.15 Stolarz
  • AU.21 Fryzjer
  • MS.04 Opiekun medyczny
  • MG.18 Mechanik pojazdów samochodowych
  • MG.43 Technik pojazdów samochodowych
  • RL.03 Rolnik B
  • RL.04 Pszczelarz C
  • RL.17 Technik pszczelarz

w dniach 28 – 29 listopada 2020 roku zostanie przeprowadzone zaliczenie kursów zgodnie z planem zajęć. Testy na zaliczenie kursów zostaną umieszczone na platformie edukacyjnej
E-CKZIU.

Należy zalogować się na platformie, wejść na swój kurs i wybrać ZALICZENIE KURSU.

Tu będzie dostępny test oraz karta odpowiedzi, którą należy wypełnić i przesłać do oceny za pośrednictwem platformy edukacyjnej lub na podany w teście adres e-mail.

Test będzie dostępny ? przez 3 godziny zegarowe. Kartę odpowiedzi należy przesłać w dniu zaliczenia w ciągu 3 godzin od rozpoczęcia testu.

Przypominam, że do ukończenia kursu niezbędne jest uzyskanie zaliczenia, ale także posiadanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kursie oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających realizację praktyki zawodowej (AU.42, MS.04, MG.43, RL.17)

Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną wystawione z datą 29 listopada 2020. Zaświadczenie będą do odbioru w biurze CKZiU.

Do egzaminu zawodowego mogą przystąpić tylko te osoby, które otrzymają zaświadczenie o ukończenie kursu.