Komunikat

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MIŃSKU MAZOWIECKIM Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 r.
dla słuchaczy szkoły zaocznej w sprawie przeprowadzenia egzaminów semestralnych w dniach
29  stycznia do 27 lutego 2022 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2022 r. poz. 186)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje o sposobie i trybie
przeprowadzenia egzaminów semestralnych dla słuchaczy szkoły zaocznej – liceum
ogólnokształcącego i szkoły policealnej, w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. Egzaminy semestralne w dniach 29 stycznia do 27 lutego 2022 r. odbywają się zgodnie z
  harmonogramem podanym na stronie internetowej szkoły.
 2. Egzaminy będą przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams.
 3. Nauczyciele, w piątek 28 stycznia 2022 r. opublikują na platformie Teams listę słuchaczy
  oraz godziny logowania się poszczególnych słuchaczy na egzamin ustny.
 4. Termin publikacji zadań w sesji poprawkowej będą podane w terminie późniejszym.
 5. Każdy słuchacz ma obowiązek zalogować się na platformę Teams w dniu egzaminu ustnego
  ? o wyznaczonej dla siebie godzinie.
 6. Słuchacze mają obowiązek włączyć mikrofon oraz kamerę.
 7. Słuchacz po zalogowaniu się na egzamin ?losuje? numer zestawu egzaminacyjnego,
  podając nauczycielowi wybrany przez siebie numer zestawu.
 8. Egzamin ustny ma formę rozmowy dydaktycznej z nauczycielem i odbywa się na podstawie
  pytań zawartych w zestawie egzaminacyjnym.
 9. Słuchacze, którzy nie mają warunków sprzętowych do udziału w zdalnej sesji
  egzaminacyjnej, zgłaszają ten fakt opiekunowi semestru. Opiekun semestru informuje o
  zaistniałej sytuacji dyrekcję szkoły. Dyrekcja umożliwia słuchaczowi skorzystanie z
  pracowni informatycznej na czas odbywania się egzaminu.

Dyrektor CKZiU
Joanna Kowalska