Strona główna » Aktualności » E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE W PRACY NAUCZYCIELA

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE W PRACY NAUCZYCIELA

Nie ma wątpliwości, że dla dzisiejszego ucznia świat mediów jest jego “drugim domem”, ale czy jest tam miejsce dla nauczyciela? Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu CKZiU stara się wprowadzać nowoczesne rozwiązania edukacyjne i technologiczne. W oparciu o platformę e-learningową prowadzimy kursy zawodowe i dostarczamy słuchaczom materiały do samokształcenia. Aby pełniej wykorzystać możliwości kształcenia na odległość za pomocą internetu, w dniu 14 listopada Rada Pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu ” E – learning jako narzędzie w pracy nauczyciela” poprowadzonym przez panią Agnieszkę Sempruch i panią Dorotę Saj z Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.