Strona główna » Aktualności » CKZiU KSZTAŁCI NAJLEPSZYCH FACHOWCÓW W KRAJU.

CKZiU KSZTAŁCI NAJLEPSZYCH FACHOWCÓW W KRAJU.

W dniach 3- 5 lutego 2016r. w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA 2016 odbył się finał Turnieju Budowlanego ,, ZŁOTA KILNIA?. Uczestniczyło w nim 30 uczniów szkół budowlanych w sześciu kwalifikacjach: B.5, B.6, B.7, B.9, B.18.

Byli to najlepsi w całej Polsce ?młodzi fachowcy? wyłonieni na drodze eliminacji szkolnych
i okręgowych spośród ponad 3700 grupy uczniów szkół zawodowych, kształcących w zawodach budowlanych w całym kraju.

Finał Centralny przeprowadzono wg reguł obowiązujących w nowej formule egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Część pisemna to test składający się z 40 pytań, czas trwania egzaminu 60 minut. Część praktyczna to wykonanie zadania technologicznego. Oceniane są rezultaty pracy, pośrednie i końcowe, czas na realizacje zadania 180 minut. Finaliści turnieju mają prawo do zwolnienia z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dlatego poziom rywalizacji jest bardzo wysoki

W tegorocznej edycji do finału centralnego zakwalifikował się uczeń klasy drugiej Zawadzki Piotr z Zespołu Szkół nr 1, który zajęcia praktyczne realizuje w CKZiU w Mińsku Mazowieckim. W finale centralnym zajął pierwsze miejsce w kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy.

Turniej odbywał się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Polskiej Izby Przemysłowo- Handlowej Budownictwa.

Podczas tegorocznej edycji Turnieju gościła Wiceminister Edukacji Narodowej pani Teresa Wargocka. Pani Minister spotkała się ze sponsorami, nauczycielami i opiekunami uczniów biorących udział w finale.

Organizatorem Turnieju Budowlanego ?Złota Kielnia? jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Eliminacje na poszczególnych etapach konkursu przeprowadzają: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe, a także Komitet Główny.