Strona główna » Aktualności » ZEBRANIE SAMORZĄDU SŁUCHACZY

ZEBRANIE SAMORZĄDU SŁUCHACZY

W niedzielę 25 lutego odbyło się zebranie Samorządu Słuchaczy, w którym uczestniczył Zarząd, Rady Semestralne oraz opiekun Samorządu – pani Marzena Skwiecińska. Celem spotkania było podsumowanie pracy Samorządu w poprzednim semestrze oraz omówienie bieżących działań. Podjęto także uchwałę o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Samorządu Słuchaczy, w związku ze szczegółowymi regulacjami w prawie oświatowym dotyczącymi zakresu działań szkoły w obszarze wolontariatu.