Strona główna » Aktualności » Zakończenie KKZ

Zakończenie KKZ

W dniu 24 kwietnia 2016 odbyło się zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Zaświadczenia o ukończeniu KKZ z rąk opiekunów i dyrekcji CKZiU odebrali uczestnicy pięciu kursów:

  • A.12. Wykonywanie usług krawieckich
  • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
  • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  • T.6. Sporządzanie potraw i napojów
  • Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Łącznie kursy kwalifikacyjne ukończyło 83 osoby.
Opiekunami kursów byli: Teresa Rafał (A.12), Anetta Jurkowska (A.65), Małgorzata Zielińska (B.9), Małgorzata Skorb (T.6) oraz Teresa Roguska (Z.4). Teraz przed absolwentami KKZ egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Życzymy powodzenia!