Strona główna » Aktualności » Zajęcia praktyczne w ramach kursu zawodowego R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

Zajęcia praktyczne w ramach kursu zawodowego R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

W dniu 28 marca uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej odbywali zajęcia praktyczne w Gospodarstwie Rolnym Pana Ryszarda Szopy w Janowie.
Właściciel gospodarstwa przybliżył słuchaczom historię swojego dwukierunkowego gospodarstwa. Produkcja zwierzęca w gospodarstwie Pana Ryszarda Szopy to hodowla trzody chlewnej w cyku zamkniętym. W tym samym kierunku poszli również dwaj synowie pana Szopy, którzy również prowadzą produkcję świń. W sumie posiadają u siebie prawie 620 loch w trzech stadach podstawowych. Razem w ciągu roku są w stanie wyprodukować nieco ponad 10 tys. tuczników. Pod uprawy roślinne przeznaczone jest ponad 400 ha użytków rolnych, zasiewanych głównie pszenicą, pszenżytem, kukurydzą i rzepakiem.
Podczas wizyty Pan Ryszard oprowadził słuchaczy po swoim gospodarstwie, dzięki czemu mogli zapoznać się z maszynami i urządzeniami niezbędnymi do pracy w gospodarstwie, a także poznali cykl hodowli trzody chlewnej.