Strona główna » Aktualności » Wycieczka sem. III SP ADM

Wycieczka sem. III SP ADM

Dnia 1 października 2016 roku słuchacze III semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik administracji udali się na wycieczkę pieszą zorganizowaną przez p. Artura Gajowniczka – nauczyciela przedmiotu Administracja Rządowa. Celem było odwiedzenie terenowych jednostek administracji rządowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.

Podczas wycieczki nauczyciel zobrazował słuchaczom dotychczas przekazaną wiedzę z zakresu administracji rządowej. Przełożenie suchej teorii na praktykę okazało się świetnym sposobem na utrwalenie materiału. Dzięki sposobowi prowadzenia wykładów słuchacze nie mieli większych problemów z przyporządkowaniem jednostek organizacyjnych do odpowiedniej grupy administracji publicznej.

Wycieczka zdecydowanie wywołała u słuchaczy pozytywny odbiór, co wyraziło się przez zapytanie: „kiedy to powtórzymy?”.