Strona główna » Aktualności » Terminarz egzaminów zawodowych

Terminarz egzaminów zawodowych

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ETAP PISEMNY

17 czerwca 2013 (poniedziałek), godz. 12.00

Nazwa zawodu

Sala

 

Czas trwania egzaminu

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE

Technik pojazdów samochodowych

VI TU  POJ.SAM.

 

19

budynek CKP

120 minut

Technik budownictwa

Absolwenci z lat ubiegłych

SZKOŁA POLICEALNA

Technik rachunkowości  

IV SP RACH i absolwenci z lat ubiegłych

20

budynek CKP

120 minut

Technik administracji 

IV SP ADM i absolwenci z lat ubiegłych

17

budynek CKP

ETAP PRAKTYCZNY

18 czerwca 2013 (wtorek), godz. 9.00

Nazwa zawodu

Sala

Czas trwania

egzaminu

 

Technik budownictwa

absolwenci z lat ubiegłych

 

19

budynek CKP

180 minut

Technik administracji

IV SP ADM i absolwenci z lat ubiegłych

 

19 czerwca 2013 (środa), godz. 9.00

Nazwa zawodu

Sala

Czas trwania egzaminu

 

Technik pojazdów samochodowych

VI TU  POJ.SAM.

54 /budynek ZSA,

20 /budynek CKP

240 minut

Technik rachunkowości

IV SP RACH i absolwenci z lat ubiegłych

 

17,17A

budynek CKP

240 minut

 

*Uwaga:  Zdający zgłaszają się na egzamin 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu z dowodem osobistym!