Strona główna » Aktualności » Pierwsi absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU

Pierwsi absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU

28 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie  zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych  65 absolwentom kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości oraz Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Uroczystość swoją obecnością  zaszczycili  Pan  Antoni Jan Tarczyński  – Starosta Miński i  Pani Małgorzata Chwedoruk – dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Józefa  w Mieni.

Dyrektor CKZiU Joanna Kowalska podziękowała Panu Staroście za  popieranie  idei zdobywania nowych kompetencji zawodowych w trakcie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  wprowadzonych do praktyki szkolnej z dniem 1 września 2012r. Pani dyrektor  bukietem kwiatów podziękowała także Pani dyrektor DPS w Mieni za współpracę  i okazaną pomoc  przy realizacji zajęć praktycznych  oraz praktyki zawodowej dla  uczestników  kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Pan Starosta  pogratulował  absolwentom wyboru takiej formy dokształcania, pozytywnego zaliczenia  kursów oraz życzył powodzenia  na egzaminach zewnętrznych.  Zdanie  egzaminu  z kwalifikacji  medycznej będzie oznaczało uzyskanie zawodu opiekun medyczny , natomiast  zaliczenie egzaminu z prowadzenia rachunkowości  spowoduje, że absolwenci uzyskają  pierwszą kwalifikację w zawodzie technik rachunkowości.

Pani Teresa Roguska  wręczyła zaświadczenia swoim podopiecznym  z kwalifikacji medycznej, a Pani Danuta Grudzień wręczyła zaświadczenia  absolwentom kursu „Prowadzenie rachunkowości”.

Nauczyciele i  goście otrzymali od absolwentów bukiety kwiatów w podziękowaniu za stworzenie możliwości podnoszenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz za miłą, serdeczna atmosferę jaka towarzyszyła im w czasie pobytu w CKZiU.

[nggallery id=72]