Strona główna » Aktualności » Komunikat dla słuchaczy KKZ w sprawie przeprowadzenia zaliczenia kursów na platformie edukacyjnej E-CKZIU

Komunikat dla słuchaczy KKZ w sprawie przeprowadzenia zaliczenia kursów na platformie edukacyjnej E-CKZIU

  • AU.14 Krawiec A
  • AU.36 Prowadzenie rachunkowości
  • AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń
  • RL.04 Pszczelarz B
  • RL.26 Florysta
  • TG.07 Kucharz

W dniu 9 maja 2020 roku zostanie przeprowadzone zaliczenie kursów. Na platformie edukacyjnej E-CKZIU zostaną umieszczone testy na zaliczenie kursów. Należy zalogować się na platformie, wejść na swój kurs i wybrać ZALICZENIE KURSU.
Tu zostanie zamieszczony test oraz karta odpowiedzi, którą należy przesłać do oceny na podany w teście adres e-mail.
Test będzie dostępny w sobotę 9 maja od godziny 12.00 do godziny 17.00. Kartę odpowiedzi należy przesłać w dniu 9 maja do godziny 20.00.

Przypominam, że do ukończenia kursu niezbędne jest uzyskanie zaliczenia, ale także posiadanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kursach oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających realizację praktyki zawodowej (AU.36, AU.65, RL.26)

Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną wystawione z datą 10 maja 2020.

Dyrektor CKZiU
Joanna Kowalska