Strona główna » Komunikaty Dyrektora Szkoły

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim tel. 25 758 29 08, mail: ckummz@ckumm.edu.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego możliwy jest pod numerem tel. 25 758 29 08
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane są 14 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo  dostępu do informacji o danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole (pdf) [24]

Plan rozmieszczenia kamer

Druki do pobrania

 
 
 
 
 

UWAGA!!!

Egzaminy semestralne semestrów VI LO odbędą się zdalnie (na odległość) zgodnie z harmonogramem. Szczegóły w zakładce EGZAMINY SEMESTRALNE

Od 12 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia edukacyjne w CKZiU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

zawieszone.

/dotyczy także szkoły zaocznej, kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz turnusów dla młodocianych pracowników/

W tym okresie kancelaria szkoły otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 tel. (25) 758-34-15, email: kancelaria@ckziumm.edu.pl