Strona główna » Komunikaty Dyrektora Szkoły

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
    w Mińsku Mazowieckim tel. 25 758 29 08, mail: ckummz@ckumm.edu.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego możliwy jest pod numerem tel. 25 758 29 08
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669, Art. 108a).
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane są 14 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 
 
 
 
 
Reklama luty 2019