Strona główna » Aktualności » Zebranie przedstawicieli Samorządu Słuchaczy

Zebranie przedstawicieli Samorządu Słuchaczy

22 października 2022 r. odbyło się zebranie przedstawicieli Samorządu Słuchaczy. Przybyłych powitał opiekun Samorządu Jacek Trojanowski. Następnie zabrała głos dyrektor Joanna Kowalska, która uwypukliła znaczenie Samorządu dla Centrum. Po wystąpieniu Dyrektor Centrum pani Agnieszka Walas – Księgowa Samorządu przedstawiła sprawozdanie finansowe samorządu słuchaczy. Delegaci zaaprobowali sprawozdanie finansowe Samorządu Potem przedstawiono sprawozdanie z działalności Samorządu Słuchaczy za rok szkolny 2021/2022. Następnie odbyły się wybory. Przewodnicząca samorządu została wybrana Wiktoria Grejdus.