Strona główna » Aktualności » Działalność samorządu » Zebranie przedstawicieli Samorządu Słuchaczy

Zebranie przedstawicieli Samorządu Słuchaczy

7 października 2023 r. odbyło się zebranie przedstawicieli Samorządu Słuchaczy. Przybyłych powitał opiekun Samorządu Jacek Trojanowski. Następnie zabrała głos dyrektor Joanna Kowalska, która uwypukliła znaczenie Samorządu dla Centrum. Po wystąpieniu Dyrektor Centrum pani Agnieszka Walas – Księgowa Samorządu przedstawiła sprawozdanie finansowe samorządu słuchaczy. Delegaci zaaprobowali sprawozdanie finansowe Samorządu Przewodnicząca Samorządu Wiktoria Grejdus przedstawiła sprawozdanie z działalności Samorządu Słuchaczy za rok szkolny 2022/2022. Następnie odbyły się wybory przewodnicząc ego i członków komisji. Przewodnicząca samorządu ponownie została wybrana Wiktoria Grejdus.

Jacek Trojanowski