Strona główna » Aktualności » Wycieczka uczniów z technikum administracji

Wycieczka uczniów z technikum administracji

W dniu 20 września 2015 roku słuchacze trzeciego semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik administracji odbyli pieszą wycieczkę po naszym mieście zorganizowaną przez wykładowcę przedmiotu Administracja Rządowa – p. Artura Gajowniczka. Celem wycieczki było odwiedzenie terenowych jednostek administracji publicznej. Słuchacze odwiedzili kolejno Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Urząd Skarbowy, ZUS, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Komendę Wojewódzką Policji, Wojskową Komendę Uzupełnień, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Podczas wycieczki nauczyciel zobrazował słuchaczom dotychczas przekazaną wiedzę z zakresu administracji rządowej zespolonej i niezespolonej. Okazało się, że przełożenie teorii na praktykę nie było dla słuchaczy zadaniem najłatwiejszym, ale po chwili zastanowienia potrafili odpowiednio wskazać do jakiej grupy administracji należy dana jednostka organizacyjna.

Taka forma nauczania zdecydowanie wywołała u uczniów III SP ADM pozytywny odbiór. Wycieczka zakończyła się podsumowaniem ze strony słuchaczy: ?musimy to jeszcze powtórzyć!” – słowami wyrażonymi z nadzieją na więcej tego typu ?aktywnej” nauki.