Strona główna » Aktualności » Wycieczka słuchaczy KKZ ROL.09 Technik Pszczelarz oraz ROL.04 Rolnik

Wycieczka słuchaczy KKZ ROL.09 Technik Pszczelarz oraz ROL.04 Rolnik

W dniu 11 września 2022r. słuchacze KKZ ROL.09 Technik Pszczelarz oraz ROL.04 Rolnik C razem z opiekunami: p. Adamem Kamińskim, p. Tomaszem Derlatką oraz p. Katarzyną Konopką uczestniczyli w Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym Siedlcach.

Targi Rolnicze w Siedlcach od wielu lat stanowią doskonałą okazję do spotkań, wymiany poglądów, doświadczeń i zdobywania wiedzy z zakresu nowych technologii rolniczych wśród rolników. Jest to również okazja do spotkania się z absolwentami naszych kursów pszczelarskich i rolniczych w innej odsłonie np. artysty rzeźbiarza. Targi rolnicze są również miejscem popularyzowania innowacji w rolnictwie oraz zdobywania inspiracji i wiedzy w podejmowaniu nowych wyzwań w kreowaniu trendów służących poprawie warunków życia na terenach wiejskich. Służą również podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez bezpośredni kontakt z wystawcami i producentami.

Katarzyna Konopka