Strona główna » Aktualności » Wręczenie świadectw ukończenia szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dniu 27 stycznia 2017 r. kolejni absolwenci Szkoły Policealnej w zawodzie technik bhp zakończyli swoją edukacyjną przygodę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
W uroczystości wręczania świadectw udział wzięli Pani dyrektor Joanna Kowalska, opiekun semestru Mirosław Walas, pracownik kancelarii szkolnej Pani Monika Skibowska
i absolwenci semestru III BHP.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor gratulując kolejnej grupie absolwentów ukończenia szkoły i osiągniętych wyników oraz życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Opiekun semestru Mirosław Walas przyłączył się do życzeń oraz zadeklarował słuchaczom, że w razie jakichkolwiek problemów zawodowych na ścieżce kariery inspektorów bhp służy pomocą i radą.

Podczas uroczystości panowała miła atmosfera, ponieważ bhp-owcy uczyli się dobrze, średnia ocen w klasie to aż 4,10. Szkołę ukończyło 22 absolwentów, z których za bardzo dobre wyniki w nauce ze średnią ocen powyżej 4,5 było aż 10. Wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz bardzo ciekawe nagrody książkowe.

Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnieni zostali:

  • Anna Szopa 4,85
  • Aleksandra Chomicz 4,83
  • Alicja Pason 4,83
  • Mariusz Balcer 4,77
  • Anna Kłos 4,75
  • Agnieszka Rogala 4,75
  • Małgorzata Kłos 4,67
  • Olga Kołak 4,50
  • Monika Ptasińska 4,50
  • Magdalena Świeczka 4,50

Opiekun semestru Pan Mirosław Walas ze wzruszeniem odbierał od swoich uczniów pamiątkowy długopis z wygrawerowanymi podziękowaniami od uczniów. Absolwenci z łezką w oku stwierdzali, że za szybko przyszedł czas na rozstanie, nie mogli do końca uwierzyć, że już nastąpił koniec kolejnego, ale jak bardzo ważnego etapu w ich dotychczasowym życiu.

Teraz z niecierpliwością będą czekać na wyniki egzaminu z kwalifikacji, mając nadzieję na uzyskanie dyplomu w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zawsze się coś kiedyś kończy, ale też i coś zaczyna. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim absolwentom i czekamy na następnych.