Strona główna » Aktualności » Wręczenie świadectw dla semestru III BHP

Wręczenie świadectw dla semestru III BHP

Dnia 15 czerwca 2013 roku o godzinie 10.30 w Sali 54 CKZiU odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły dla semestru III szkoły policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

W uroczystości udział wzięli: p. dyrektor Joanna Kowalska, p. wicedyrektor Anetta Jurkowska oraz opiekun semestru p. Agnieszka Chomicz.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor  ciepło witając zgromadzonych,  gratulując osiągnięć oraz życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym i powodzenia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Słowa uznania oraz gratulacje dla zgromadzonych przekazała od siebie również p. Anetta Jurkowska,  zaś p. Agnieszka Chomicz przede wszystkim podziękowała słuchaczom za miłą współpracę, pogratulowała osiągnięć,   a następnie krótko podsumowała naukę swoich podopiecznych podając uzyskane przez nich średnie. Podczas spotkania nie zapomniano również o słowach otuchy dla słuchaczy podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który był równie emocjonującym wydarzeniem dla nich w owym dniu.

Absolwentom,  którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce nagrody książkowe oraz dyplomy wręczyły p. dyrektor J. Kowalska i p. wicedyrektor A. Jurkowska.

Wyróżnieni  za bardzo dobre wyniki w nauce to:

 • Marcin Hubert Dąbrowski,
 • Paweł Jezierski,
 • Arkadiusz Edward Kamiński,
 • Mariusz Paweł Koszewski,
 • Agnieszka Krupiniewicz,
 • Marta Magdalena Łania,
 • Kinga Luiza Mazańska-Świat,
 • Marlena Olesińska,
 • Łukasz Janusz Osadnik,
 • Helena Pskiet,
 • Piotr Świat,
 • Tomasz Szczepan Świat,
 • Grażyna Danuta Wasążnik,
 • Jarosław Tomasz Zawada.

Świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych 23 absolwentom wręczyła p. Agnieszka Chomicz – opiekun.

Podczas uroczystości panowała miła atmosfera. Na zakończenie absolwenci okazali swą wdzięczność składając opiekunowi  oraz Pani Dyrektor  kwiaty.

Spotkanie uwieńczono wspólnym zdjęciem.

A. Chomicz

 [nggallery id=23]