Strona główna » Aktualności » Wizyta w pasiece Pani Marii Gembali

Wizyta w pasiece Pani Marii Gembali

W dniach 15-16 października 2016roku obie grup słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego
R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej odwiedziły pasiekę Mellifera w Żelkowie
k. Siedlec.
Podczas wizyty w pasiece Pani Maria Gembala (właścicielka pasieki) oprowadziła słuchaczy po swojej pasiece hodowlanej, która powstała w 2004 roku. W pasiece realizowany jest program doskonalenia genetycznego pszczół dla dwóch linii rasy kraińskiej: Prima I Gema, oraz jednej linii rasy kaukaskiej WG. Pani Maria Gembala przeprowadziła zajęcia na temat hodowli matek pszczelich, sposobu ich unasienniania.

Następnie Pan Wojciech Gembala zapoznał uczestników z procesem pozyskiwania wosku pszczelego, oraz zaprezentował linię produkcyjną do wytapiania węzy na gorąco. Słuchacze mieli również okazję poznać budowę, zalety oraz sposób użytkowania uli poliuretanowych produkowanych przez Pana Mariusza Dumę.

Na koniec wizyty słuchacze mieli okazję dokonać zakupów w znajdującym się w pasiece sklepie pszczelarskim.

Małgorzata Zielińska
Lechosław Nowak

1