Strona główna » Aktualności » Uroczyste zakończenie roku szkolnego semestrów maturalnych

Uroczyste zakończenie roku szkolnego semestrów maturalnych

Dzień 24 kwietnia 2015 r. wyróżnił się w życiu szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uroczystym zakończeniem roku szkolnego semestrów maturalnych.
Po trzech latach ciężkiej pracy w szkole zaocznej wszyscy z radością zasiedli w sali konferencyjnej, wieńcząc sukcesem ?wyprawę po świadectwo?. Przeszkód po drodze było wiele, poczynając od stresu przed nowym w nieznanej szkole, nieznajomymi twarzami, nieśmiałością, po przeżywanie trudnych chwil na egzaminach semestralnych. Ale moment wręczenia świadectwa odsunął w zapomniane, wszystko co przykre, trudne i skomplikowane.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Joanna Kowalska, podsumowując tegoroczne osiągnięcia. Powodów do zadowolenia było wiele, spośród 103 absolwentów aż 13 osób zostało wyróżnionych za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Kolejną liczną grupę stanowili finaliści różnych konkursów organizowanych w szkole. Nobilitujące dyplomy i nagrody wręczyła Pani Dyrektor wraz z wychowawcami klas.
Rok szkolny 2014/2015 był szczególny dla nas z powodu co najmniej dwóch przyczyn. Progi szkolne opuściło 35 ostatnich absolwentów Technikum Uzupełniającego w zawodach: technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych. Zakończył się tym samym trzyletni cykl kształcenia w technikum w szkole zaocznej. Obecnie uprawnienia zawodowe można będzie zdobywać tylko na kursach kwalifikacyjnych. Te intensywnie organizowane w naszym Centrum wychodzą naprzeciw wielorakim oczekiwaniom.
Po raz pierwszy za to, do zmodyfikowanej formy egzaminu maturalnego przystąpią abiturienci Liceów Ogólnokształcących, którzy zdobywali wiedzę w oparciu o nową podstawę programową.
Tak więc czynimy kolejny krok w przyszłość, za kilka dni zdający maturę zweryfikują swoją wiedzę ogólną, w czerwcu zaś, próba sił dla zdających egzaminy zawodowe, i zarówno nauczyciele jak też słuchacze mogą sobie życzyć, by wszystko przebiegło pomyślnie.
Pani Dyrektor Joanna Kowalska również w imieniu własnym oraz opiekunów semestrów:
Aliny Szydłowskiej, Beaty Świątek-Mudant, Jacka Trojanowskiego, Sławomiry Aksamitowskiej-Michalik, Tomasza Maciosa życzyła satysfakcjonującego wykorzystania zdobytych umiejętności na egzaminach maturalnych, zawodowych i wszystkich tych, które życie postawi przed absolwentami, a także zasłużonego odpoczynku i realizacji marzeń oraz stawiania przed sobą nowych celów.

Po przemówieniu Pani Dyrektor przedstawiciele Samorządu Słuchaczy na jej ręce złożyli podziękowania za trud kształcenia i symboliczny bukiet kwiatów.
Następnie opiekunowie wręczyli świadectwa słuchaczom swoich semestrów.
Uroczystość przebiegła w podniosłej i wzruszającej atmosferze.

Autor wiersza (na podziękowaniu): Robert Kalinowski