Strona główna » Aktualności » Teoria i praktyka szpachlowania hydrodynamicznymi agregatami firmy WAGNER

Teoria i praktyka szpachlowania hydrodynamicznymi agregatami firmy WAGNER

8 lutego 2023 r. odbył się pokaz dla uczniów klasy drugiej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w zakresie szpachlowania masą gipsową przy użyciu agregatu. Zakres szkolenia obejmował teorię związaną z budową i obsługą agregatu szpachlarskiego oraz ogólne zasady szpachlowania. Tyma razem była to lekcja pokazowa metody natrysku agregatem malarsko ? szpachlarskim PlastCoat HP 30.

Agregat PlastCoat HP 30 oferuje solidną, niezawodną pompę oraz komfort i kontrolę technologii Airless. Urządzenie umożliwia pracę z materiałami o praktycznie każdej lepkości i jakości.

W drugiej części szkolenia po zapoznaniu uczniów z właściwościami technicznymi produktu oraz instruktażu obsługi urządzenia, uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich nowo nabytych umiejętności.

Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Świątkowski a uczniowie aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu uzyskując bardzo dobrą jakość aplikowanej powłoki.

Jak zwykle szkolenie było na wysokim poziomie i z zainteresowaniem przyjęte przez uczniów, którzy pilnie uczyli się obsługi agregatu i szpachlowania masami gipsowymi.

Po szkoleniu uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w lekcji pokazowej i zdobycie nowych umiejętności.