Targi rolnicze

W dniu 9 września 2023r. grupa ROL.04 .ROLNIK C uczestniczyła w wycieczce na XXIX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach oraz XVII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych.

Wspólnie mogliśmy podziwiać najlepszych hodowców klaczy i ogierów hodowlanych oraz bydła mlecznego na Mazowszu.. Mogliśmy zapoznać się również z ciekawą ofertę gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, a także zagród edukacyjnych. Dodatkowo zapoznaliśmy się z nową technologią produkcji oraz pozyskiwania środków w ramach działań PROW.

Uczestniczyliśmy również w :

  • prezentacji twórców rękodzieła ludowego i artystycznego
  • kiermaszu kwiatów, drzew owocowych i ozdobnych, żywności ekologicznej i tradycyjnej,
  • prezentacji sprzętu gaśniczego,
  • wystawie zwierząt hodowlanych i drobnego inwentarza.

Katarzyna Konopka