Strona główna » Aktualności » Szkolenie z zakresu narzędzi kontrolno-pomiarowych i obsługi urządzeń do mechanicznego zagęszczania gruntu

Szkolenie z zakresu narzędzi kontrolno-pomiarowych i obsługi urządzeń do mechanicznego zagęszczania gruntu

4 maja klasa 1 BDR technik budowy dróg miała okazję uczestniczyć w szkoleniu z zakresu narzędzi kontrolno-pomiarowych i obsługi urządzeń do mechanicznego zagęszczania gruntu, takich jak zagęszczarki płytowe i stopowe.

Urządzenia do mechanicznego zagęszczania gruntu są niezbędne podczas budowy dróg, ponieważ pomagają w zapewnieniu stabilności i trwałości drogi. Zagęszczarki płytowe i stopowe to dwa najczęściej stosowane urządzenia, które służą do zagęszczania różnych rodzajów gruntów.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli zdobyć wiedzę na temat właściwego stosowania urządzeń, technik pomiarowych i kontrolnych, a także zasad bezpieczeństwa podczas pracy z zagęszczarkami. Praktyczna nauka obsługi tych urządzeń jest kluczowa dla techników budowy dróg, ponieważ umożliwia im skuteczne i bezpieczne wykorzystanie ich w czasie pracy.