Strona główna » Aktualności » Szkoła zaoczna » Rozpoczęcie roku szkolnego w CKZiU

Rozpoczęcie roku szkolnego w CKZiU

9 września 2023 r. Szkoła zaoczna rozpoczęła rowy rok szkolny. W roku 2023/3024 naukę rozpoczęto w 12 semestrach LO i Szkoły Policealnej. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego słuchacze Szkoły zaocznej otrzymali nagrody za wzorową frekwencje w semestrze wiosenno-letnim roku szkolnego 2022/2023. Nagrody miały formę słodkich prezentów.

Ci nagrodzeni słuchacze niech będą przykładem dla innych. Należy pamiętać, że wysoka frekwencja na zajęciach wpływa na lepsze wyniki w nauce!

Jacek Trojanowski