Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegającego ustawie o zamówieniach publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8
Zamawiający:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
z siedzibą:
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4
Zakres prac:
?Wykonanie posadzki w obiekcie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 w pomieszczeniach korytarzy na parterze
i I piętrze oraz wejściu i klatce schodowej?
Kryterium wyboru: najniższa cena oraz okres gwarancji na wykonane roboty min. 24 m-ce.
Rozpatrzenie wniosków odbędzie się dnia 15 listopada 2019 r o godz. 1000 w siedzibie szkoły.

Dokumenty: