Strona główna » Aktualności » Lekcje otwarte związane z wyborami parlamentarnymi

Lekcje otwarte związane z wyborami parlamentarnymi

W dniach:  29 września oraz 5 października 2019 r. odbyły się lekcje otwarte dla wszystkich słuchaczy szkoły zaocznej. Tematem przewodnim lekcji były wybory parlamentarne. Inspiracją do przeprowadzenia lekcji były zbliżające się – 13 października 2019 r. –  wybory do polskiego sejmu i senatu. Lekcję przeprowadził nauczyciel wiedzy o społeczeństwie – Mirosław Walas.

Nauczyciel w ciekawy sposób zaprezentował prezentację multimedialną poświęconą wyborom parlamentarnym. Słuchacze dowiedzieli się, że wybory to święto demokracji. Pan Walas przybliżył zebranym bogate tradycje polskich demokratycznych wyborów.  Krótko scharakteryzował I, II, i III Rzeczpospolitą. W atrakcyjny sposób przedstawił czasy PRL-u, czasy rządów autorytarnych. Słuchacze mogli się dowiedzieć o zaskakująco licznych protestach i wystąpieniach antykomunistycznych w PRL.  Pan Walas podkreślił, że Polacy powinni być dumni, że upadek komunizmu w całym bloku wschodnim i budowa państw demokratycznych w tej części Europy zaczęła się w Polsce.

4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. W tym roku obchodziliśmy okrągłą 30 rocznicę tamtych doniosłych wydarzeń.

Po krótkim historycznym wprowadzeniu nauczyciel zapoznał słuchaczy z zasadami organizacji, procedurami, sposobem głosowania oraz liczenia głosów w nadchodzących wyborach. Przypomniał, że odbędą się one 13 października 2019 r.  w godzinach od 7.00 do 21.00.   Na koniec prowadzący lekcję zaapelował do wszystkich zebranych o udział w wyborach – to ważne obywatelskie prawo i przywilej, z którego odpowiedzialny członek społeczeństwa nie powinien rezygnować.

Mirosław Walas