Strona główna » Aktualności » Komunikat dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych kończących się w maju 2020:

Komunikat dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych kończących się w maju 2020:

  • 14 Krawiec A
  • 36 Prowadzenie rachunkowości
  • 65 Rozliczanie wynagrodzeń
  • 04 Pszczelarz B
  • 26 Florysta
  • 07 Kucharz

 W dniu 9 maja 2020 roku zostanie przeprowadzone zaliczenie kursów.

Planujemy przeprowadzenie na każdym kursie pisemnego zaliczenia w formie testów teoretycznych.

W razie dalszego przedłużenia konieczności kształcenia zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ? zaliczenie zostanie przeprowadzone na platformie edukacyjnej. Zamieścimy wówczas testy, które należy wypełnić w wyznaczonym czasie. 

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia jest warunkiem ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu zawodowego w czerwcu 2020.

Wicedyrektor

Anetta Jurkowska